LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Moduł Sonoff TH16 oraz czujniki temperatury i wilgotności

W artykule przestawiono przykład wykorzystania modułu Sonoff TH16. Potrafi on sterować urządzeniami 230 V przy pomocy sieci Wi-Fi oraz umożliwia podłączenie dedykowanych czujników temperatury/wilgotności. Pozwala to na tworzenie scenariuszy, w których po przekroczeniu danej temperatury/wilgotności urządzenie może być włączane lub wyłączane.

Do realizacji przykładów użytych w artykule wykorzystano następujące elementy:

Rysunek 1. Moduł Sonoff TH16

Moduł Sonoff TH16 pełni rolę przekaźnika sterowanego poprzez sieć Wi-Fi, który umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń zasilanych z sieci 230 V o poborze prądu do 16 A. W przeciwieństwie do podstawowego modułu Sonoff Wifi, ten model pozwala również na podłączenie czujników: wodoodpornego czujnika temperatury DS18B20 lub czujnika temperatury i wilgotności AM2301. Na podstawie odczytów z wyżej wymienionych sensorów można tworzyć scenariusze załączania urządzeń 230 V podłączonych do przekaźników. Wykorzystany model ma również inne złącza do podłączenia przewodów – złącza śrubowe zostały zastąpione przez złącza z zaciskiem. Możliwe jest również podłączanie urządzeń z uziemieniem (3 przewodowych). Sonoff TH16 posiada przycisk który służy do ręcznego włączania urządzenia podpiętego do modułu lub wprowadzeniu modułu w tryb parowania podczas konfiguracji. Komponent może być używany z systemami automatyki domowej takimi jak; Google Assistant, Amazon Alexa czy Nest.

Do sterowania modułem służy aplikacja eWeLink (dostępną na Androida oraz iOS).

Rysunek 2. Wodoodporny czujnik temperatury DS18B20

Wodoodporny czujnik temperatury oparty został na układzie DS18B20. Pozwala on na pomiar temperatury w zakresie od –55 do +125 °C. Pozwala dokonywać pomiarów z dokładnością  +/-0,5 °C (w zakresie od –10 °C do +85 °C). Czujnik może być zasilany napięciem 3,0…5 V. Dzięki wodoodpornej obudowie może być zanurzony w cieczy lub np. umieszczony na zewnątrz.

Rysunek 3. Sensor temperatury i wilgotności AM2301

Czujnik temperatury oraz wilgotności oparty jest na układzie DHT21 (AM2301). Pozwala na pomiar temperatury w zakresie od -40 do +80°C z rozdzielczością pomiaru 0,1°C, dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5°C. Pomiar wilgotności odbywa się w zakresie 0…99,9 %RH z rozdzielczością 0,1% RH, natomiast dokładność wynosi  +/- 3% RH (przy 25°C). Czas odpowiedzi dla pomiaru wynosi około 2 sekundy. Napięcie zasilania wynosi 3,3…5 V (zalecane 5 V). Czujnik jest zamknięty w plastikowej obudowie, która posiada otwór montażowy.

Oba czujniki zakończone są złączem mini-jack, które należy umieścić w odpowiednim gnieździe w module Sonoff TH16, po lewej stronie modułu (rysunek 4).

Rysunek 4. Złącze do podłączenia zewnętrznych czujników

 UWAGA!
Urządzenie pracuje z napięciem 230 V. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania przewodów zasilających. Przed przystąpieniem do podłączania przewodów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu. Napięcie 230 V może wyrządzić poważny uszczerbek na zdrowiu lub nawet doprowadzić do śmierci.

Po podłączeniu czujnika temperatury i wilgotności AM2301 należy podłączyć przewody zasilające do modułu Sonoff. Schemat podłączenia przewodów został przedstawiony na rysunku 5.

Rysunek 5. Schemat podłączenia napięcia 230 V oraz urządzenia do modułu Sonoff

Aby nie przecinać przewodów sterowanego urządzenia wystarczy podłączyć gniazdo, do którego będzie można podłączyć wtyczkę urządzenia. Zmontowany układ wygląda następująco (rysunek 6).

Rysunek 6. Sonoff TH16 z podłączonymi przewodami 

Autor: Patryk Mądry