Moduł Sonoff TH16 oraz czujniki temperatury i wilgotności

Teraz należy zainstalować aplikacje eWeLink i sparować z nią moduł Sonoff. Proces tworzenia konta oraz parowania modułu z aplikacją został opisany w artykule pt. Sonoff WiFi – wyłącznik sterowany przez Wi-Fi.

Gdy moduł jest już sparowany z aplikacją, pojawi się na liście (rysunek 7). Za pomocą modułu będę sterować wentylatorem, dlatego podczas konfiguracji nadałem mu nazwę Wentylator.

Rysunek 7. Lista ze sparowanymi modułami

Od teraz można sterować urządzeniem podłączonym do modułu Sonoff z poziomu aplikacji. Służy do tego przycisk zaznaczony czerwonym okręgiem na rysunku 7. Po jego naciśnięciu urządzenie podłączone przez przekaźnik zostanie włączone, przycisk zmieni kolor na zielony, a tło stanie się niebieskie (rysunek 8).

 

Rysunek 8. Zmiana koloru przycisku na zielony sygnalizuje załączenie przekaźnika modułu Sonoff

Po naciśnięciu na niebieskie pole pojawi się następujący ekran:

Rysunek 9. Ekran z możliwością sterowania urządzeniem oraz odczytem wartości z czujników – czujnik temperatury oraz wilgotności AM2301

Na górze ekranu znajduje się nazwa naszego modułu. Poniżej dostępne są odczyty z czujnika temperatury oraz wilgotności AM2301 – po lewej temperatura w stopniach Celsiusza oraz Fahrenheita, a po prawej wartość wilgotności w procentach. Poniżej znajduje się duży przycisk do załączania modułu, a pod nim suwak Auto/Ręcznie. Na dole ekranu są 4 przyciski: od lewej Udostępnij (udostępnienie kontroli nad naszym urządzeniem innemu użytkownikowi), Schedule (planowanie włączania/wyłączania urządzenia w danych dniach tygodnia/miesiąca itp.), Timer (pozwala na włączenie/wyłączenie po określonym czasie) oraz Pętla (uruchamianie urządzenia w jednakowych odstępach czasowych np. co godzinę).

Aby ustalić progi temperatury/wilgotności od których moduł Sonoff będzie włączał urządzenie należy kliknąć na suwak Auto/Ręcznie. Pojawi się okno:

Rysunek 10. Okno z wyborem progów temperatury/wilgotności, od których będzie włączane i wyłączane urządzenie

Można w nim ustalić temperaturę, powyżej której urządzenie podłączone do modułu Sonoff będzie załączane. Podobnie możemy tworzyć zasady załączania dla wartości wilgotności, należy jedynie wybrać w górnej części okna pole z napisem Wilgotność. Ja stworzyłem prosty warunek – jeżeli temperatura będzie wyższa niż 26 stopni Celsiusza, urządzenie ma być włączone (w moim przypadku jest to wentylator), jeśli niższa – wyłączone. Wybór warunku akceptujemy przyciskiem OK.

Po ustaleniu warunku załączania ikona do włączania/wyłączania zmieniła wygląd – pojawiła się ikona termometru. Pod przyciskiem znajdują się ustawione przez nas progi – po lewej temperaturę poniżej której urządzenie będzie wyłączane, a po prawej wartość powyżej której będzie załączane. W trybie automatycznym nie jest możliwe ręczne sterowanie włącznikiem urządzenia z poziomu aplikacji, włączyć lub wyłączyć urządzenie można jedynie poprzez naciśniecie przycisku na obudowie modułu Sonoff TH16.

W przypadku użycia wodoodpornego czujnika DS18B20 w aplikacji widnieje jedynie wartość zmierzonej temperatury przez ten czujnik.

Rysunek 11. Ekran z możliwością sterowania urządzeniem oraz odczytem wartości z czujników – wodoodporny czujnik temperatury DS1820B

Jednak podobnie jak przy czujniku temperatury oraz wilgotności AM2301 możliwe jest tworzenie warunków załączenia urządzenia w zależności od wartości zmierzonej temperatury.

Przykładowe działanie modułu Sonoff TH16 zostało pokazane na poniższym wideo:

 

 

O autorze