[BEZPŁATNE SEMINARIUM] Functional Safety Seminar

Tworzenie aplikacji, które mają spełnić przemysłowe (IEC 61508), medyczne (IEC 62304) lub motoryzacyjne (ISO 26262) standardy certyfikacji zawsze było nietuzinkowym przedsięwzięciem. Proces tworzenia takiego kodu oraz produkt muszą spełniać wysokie standardy i są poddawane szczegółowej analizie, zanim ostatecznie przejdą audyty niezależnych organów certyfikujących.

Ścieżka do pomyślnej certyfikacji obejmuje stosowanie wstępnie certyfikowanych komponentów i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do wspierania procesu tworzenia oprogramowania, a następnie przygotowania dokumentacji i dowodów potrzebnych do certyfikacji.

ARM wraz z pakietem narzędzi LDRA może znacznie ułatwić te działania.

Computer Controls zaprasza na bezpłatne seminarium, w trakcie którego eksperci wyjaśnią, jak rozwiązania ARM i LDRA wraz ze sprawdzoną metodologią upraszczają certyfikację bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Podczas prezentacji wyjaśnione zostaną różne aspekty bezpieczeństwa i ochrony funkcjonalnej LDRA i ARM. W sesjach praktycznych wykorzystany zostanie zestaw narzędzi LDRA i Keil MDK z płytą STM32-discovery. Od uczestników wymagane jest posiadanie notebook’a, który po instalacji narzędzi posłuży do realizacji ćwiczeń praktycznych.

Seminarium odbędzie się 16 maja 2018 w Krakowie,

 

O autorze