Test kamery na podczerwień Fluke TiX560

Filmy i zrzuty ekranowe

Pomiary z użyciem termowizorów najczęściej powinny być zakończone sporządzeniem dokumentacji. Oczywiste jest zatem, że termogramy są zapisywane w wewnętrznej pamięci kamery, na karcie SD lub w pamięci USB (pendrive) w formatach IS2, JPEG, BMP. Kamera wykonuje także filmy zapisywane w formacie IS3 lub AVI. Do takich filmów jest też opcjonalnie dołączana ścieżka dźwiękowa. Materiały zapisane w formatach IS2 i IS3 są edytowalne w programie SmartView lub w aplikacji Fluke Connect. Plik IS2 zawiera zarówno obraz widzialny, jak i jego termogram wykonany w podczerwieni.

Swego rodzaju animację (np. w formacie GIF – rys. 5) można ponadto przygotować z kolejnych zrzutów ekranowych zapisywanych w ustalonych odstępach czasu na wymienionych nośnikach. Trzeba jednak uważać przy doborze ustawień, ponieważ testy wykazały, że interwały krótsze od 10 sekund są zawyżane w odniesieniu do wartości ustawionych. Prawdopodobnie jest to jakiś błąd oprogramowania.

Rys. 5. Animacja wykonana na podstawie zdjęć poklatkowych wykonanych kamerą TiX560

Rejestracja filmu jest wyzwalana ręcznie lub w wyniku przekroczenia ustawionej temperatury.

Odchylany ekran i wymienne obiektywy

Możliwość wymiany obiektywu otwiera szereg nowych zastosowań kamery TiX560. Przykładem niech będzie badanie rozkładu temperatury na płytce układu elektronicznego. Ujęcia makro pozwalają na pomiar temperatury na pojedynczych elementach zamontowanych na płytce drukowanej (fot. 6). Nietrudno wyobrazić sobie korzyści wynikające z takiego pomiaru w przypadku uruchamiania wszelkiego rodzaju zasilaczy, przetwornic czy wzmacniaczy mocy.

Fot. 6. Makrotermografia

Nowością techniczną zastosowaną w kamerze TiX560 jest odchylany o 270° ekran (fot. 7). Cecha ta jest przydatna w szczególnie trudnych warunkach terenowych, w których konieczne jest zaglądanie kamerą np. w niedostępne miejsca. Odchylenie ekranu pozwala też unikać refleksów świetlnych widocznych na odbijającej powierzchni wyświetlacza.

Fot. 7. Odchylany ekran kamery TiX560

Kontakt ze światem zewnętrznym

Kamera TiX560 jest wyposażona w interfejsy WiFi, Bluetooth i USB, za pośrednictwem których komunikuje się z innymi urządzeniami. Fluke udostępnia oprogramowanie SmartView, za pomocą którego można prowadzić analizy rozszerzone o dodatkowe funkcje w porównaniu z firmwarem samej kamery. Z kolei aplikacja Fluke Connect jest doskonałym dodatkiem do termowizora przydatnym podczas prac w terenie. Aplikacja uruchamiana np. na smartfonie umożliwia szybkie przekazywanie danych pomiędzy zdefiniowanymi grupami użytkowników. Funkcjonalność ta sprawdza się szczególnie w sytuacjach awaryjnych, w których trzeba dokonać szybkiej analizy stanu oddalonego obiektu, a następnie po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu podjąć odpowiednie decyzje.

Aplikacja Fluke Connect

Aplikacja Fluke Connect jest instalowana np. na smartfonie. Daje możliwość zdalnego sterowania termowizorem zamieniając smartfon w swego rodzaju pilota kamery, a także umożliwia bezprzewodowy transfer danych na duże odległości. Funkcja pilota pozwala przeprowadzić większą część operacji w łatwy sposób, nie dotykając kamery. Nie jest ona jednak pozbawiona błędów. Trudności występują podczas zdalnego przewijania list parametrów. Na przykład zmiana palety wymaga wybrania jednej pozycji z wielu przewijanych na niewielkim oknie. Próba przewinięcia tej listy odnosi wprawdzie skutek w samej kamerze, ale nie w aplikacji. Uciążliwe jest ponadto dość znaczne opóźnienie pomiędzy akcją na smartfonie i reakcją obserwowaną w kamerze.

Program SmartView

Instalacja programu SmartView dość dogłębnie ingeruje w zasoby komputera, ale trzeba się z tym pogodzić, jeśli planowane są pomiary z użyciem kamery i komputera. Narzędzia zaimplementowane w programie są bardzo podobne do tych, które są zawarte w oprogramowaniu firmowym kamery. Zaletą jest natomiast przeglądanie termogramów na dużym ekranie, możliwość łatwego archiwizowania wyników pomiarowych, a także integracja ze środowiskiem LabVIEW i MATLAB.
Na rys. 8 przedstawiono okno edycji termogramów programu SmartView. Oprócz najważniejszego elementu, jakim jest termogram, zawiera ono informacje o wszystkich wprowadzonych znacznikach pomiarowych obliczanych automatycznie lub wprowadzanych przez użytkownika, listę rodzajów znaczników i ich istotności, a także suwak przenikania obrazu podczerwonego z widzialnym. W lewej części okna zgromadzono natomiast zakładki i listy wyboru palet, rodzajów alarmów, standardowych znaczników, współczynników emisji i transmisji oraz temperatury tła. Możliwe jest tworzenie i edycja adnotacji i komentarzy oraz obrazów wzorcowych. Za pomocą pionowych suwaków umieszczonych na pionowym wskaźniku temperatury widocznym w środkowej części okna można wygodnie zadawać limity alarmów oraz zmieniać skalowanie termogramów.

Rys. 8. Okno edycji programu SmartView

Nieco inaczej niż w firmwarze kamery rozwiązano pomiar rozkładu temperatury wzdłuż linii. W tym przypadku linia nie musi przechodzić przez środek ekranu. Co więcej, można definiować kilka linii na jednym termogramie. Program oblicza ponadto histogram, potrafi też utworzyć wykres 3D (rys. 9).

Rys. 9. Pomiar rozkładu temperatury z zastosowaniem wykresu liniowego, histogramu i wykresu 3D

Nierzadko zdarza się, że dysponując wyłącznie obrazem badanego obiektu wykonanym w podczerwieni trudno go zidentyfikować, zwłaszcza po pewnym czasie od chwili zrobienia zdjęcia. Nie zawsze pomaga nawet ustawienie pełnej widoczności w programie SmartView, gdyż termogram może obejmować jedynie niewielki fragment całego obiektu. Bardzo przydatna okazuje się wówczas zakładka „IR-PhotoNotes”, w której umieszczana jest pełniejsza dokumentacja fotograficzna (rys. 10).

Rys. 10. Zakładka „IR-PhotoNotes” łącząca termogramy z fotografiami obiektu

Wszystkie informacje zgromadzone w trakcie wykonywania pomiarów, utworzone zarówno w termowizorze, jak i w programie SmartView, a więc: termogramy, wykresy, komentarze, fotografie i inne informacje dodatkowe są wykorzystywane podczas generowania raportu końcowego. Stanowią więc pełną dokumentację pomiarów prowadzonych na danym obiekcie. Raport jest generowany w formacie PDF, może więc być łatwo drukowany w wersji papierowej, jak i rozsyłany za pośrednictwem Internetu.

Uwagi końcowe

Użytkownicy kamery TiX560 z pewnością docenią zastosowane w niej rozwiązania techniczne, takie jak wymienne obiektywy i przekręcany ekran o dużych wymiarach i dużej rozdzielczości. Na uwagę zasługuje koncepcja bezprzewodowego przekazywania wyników pomiarowych przez urządzenia firmy Fluke (nie tylko termowizorów) za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect. W materiałach reklamowych stosowane są takie określenia, jak: „lekka”, „długi czas pracy z zasilaniem akumulatorowym”. Należy je jednak skonfrontować z konkretnymi parametrami liczbowymi. Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym jest zależny od wykorzystywanych opcji i mieści się w przedziale od 3 do 4 godzin. Użytkownik może jednak szybko wymienić rozładowany akumulator na drugi, rezerwowy. Nieco gorzej jest z masą kamery, która w pełnej gotowości do pracy jest równa 1,54 kg. Wprawdzie nie jest to dużo, ale te półtora kilograma czuje się jednak w ręku przy dłuższych pomiarach. Ponadto masa nie pozostaje obojętna, gdy kamera jest mocowana na statywie. Umiejscowienie śruby mocującej wybrano w punkcie dość znacznie oddalonym od osi przechodzącej przez środek ciężkości urządzenia. W przypadku, gdy umieszczona na statywie kamea jest odchylona od poziomu, nawet pod niewielkim kątem, powstaje spory moment powodujący obrót wokół osi śruby. Nie zawsze pomaga nawet bardzo mocne dokręcenie śruby.

Wydaje się, że kamera na podczerwień jest urządzeniem dość delikatnym. Producent gwarantuje jednak, że wytrzymuje ona upadek z wysokości 1 metra (ze standardowym obiektywem).

Jak zwykle przy omawianiu wyrobów Fluke’a nie można nie wspomnieć o bardzo solidnej walizce, oczywiście koloru żółtego, mieszczącej wszystkie akcesoria wykorzystywane w pomiarach. Fluke bardzo dba o nienaganny design swoich wyrobów, ale nie tylko o wygląd chodzi. Wszystkie materiały i podzespoły wykorzystane w konstrukcji są najwyższej jakości. Producent ten nie szuka w tym względzie oszczędności, o czym użytkownicy doskonale wiedzą.

Jarosław Doliński

Sprzęt do testów udostępniła firma Tespol Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, tespol.com.pl/

O autorze

Jarosław Doliński

Jarosław Doliński jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Przemysłowymi Instytucie Telekomunikacji oraz Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie zajmował się konstruowaniem urządzeń transmisji danych. Współpracował z Zakładem Urządzeń Teatralnych m.in. w zakresie konstrukcji interkomów teatralnych i urządzeń dla inspicjentów. Brał także udział w pracach projektowych rejestratorów urządzeń wiertniczych i elektroniki montowanej na żurawiach mobilnych.
Obecnie prowadzi firmę zajmująca się konstruowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych dla rehabilitacji i wspomagania treningu sportowego.
Jest autorem czterech książek poświęconych elektronice i mikrokontrolerom, współpracuje ponadto z miesięcznikami „Elektronika Praktyczna”, „Elektronik” oraz „Świat Radio”.