LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
SoM / SBC

[PRZYKŁAD] Bezprzewodowe zasilanie Arduino

W artykule zostało przedstawione przykładowe użycie zestawu do bezprzewodowego ładowania. Za jego pomocą można bezprzewodowo dostarczyć zasilanie np. do płytki Arduino lub innego układu elektronicznego, zmontować bezprzewodową ładowarkę dla telefonu komórkowego lub zbudować platformę do ładowania baterii robota mobilnego.

Do realizacji czynności opisanych w artykule będą potrzebne:

 

Rys 1. Moduł bezprzewodowej ładowarki o napięciu 5V i wydajności prądowej 1A (po lewej moduł nadawczy, po prawej moduł odbiorczy)

Moduł bezprzewodowej ładowarki użyty w artykule składa się dwóch modułów z cewkami indukcyjnymi: nadajnika oraz odbiornika. Do modułu z cewką nadawczą (o średnicy 43 mm i grubości 2,3 mm, widocznej po lewej stronie na rysunku 1) należy podłączyć zasilanie o napięciu 5 V (z zasilacza laboratoryjnego lub ładowarki sieciowej np. od telefonu komórkowego). Do modułu z cewką odbiorczą (o średnicy 39 mm i grubości 2,3 mm, widocznej po prawej stronie na rysunku 1) należy podłączyć urządzenie, które chcemy bezprzewodowo zasilić. Aby możliwe było przesyłanie energii między cewkami, muszą się one znajdować w odległości od 2 do 10 mm. Moduły do przesyłania energii wykorzystują pole elektromagnetyczne. Maksymalny pobierany prąd z modułu odbiorczego wynosi 1 A. Moduły uzyskują sprawność do 90 %.

W prezentowanym przykładzie, do modułu z cewką nadawczą zostanie podłączony zasilacz laboratoryjny, natomiast do modułu z cewką odbiorczą – płytka KAmduino UNO z podłączonym wyświetlaczem OLED. Ten układ będzie korzystał z zasilania bezprzewodowego.

 Więcej informacji o podłączeniu oraz użytkowaniu wyświetlacza OLED w artykule p.t [PRZYKŁAD] Wyświetlacz OLED oraz KAmduino UNO.

Wyświetlacz należy podłączyć do płytki KAmduino UNO zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin wyświetlacza OLED
+5V VCC
GND GND
13 RES
12 CS
11 D/C
10 CLK
9 DIN

Następnie do płytki KAmduino UNO trzeba podłączyć cewkę odbiorczą (prawa cewka z układem na rysunku 1). Należy to zrobić według poniższej tabeli:

Pin KAmduino UNO Moduł cewką odbiorczą
5 V + (przewód czerwony)
GND – (przewód czarny)

Płytka KAmduino UNO z podłączonym wyświetlaczem OLED oraz modułem z cewką odbiorczą prezentuje się następująco:

Rys 2. Moduł z cewką odbiorczą podłączony do płytki KAmduino UNO oraz wyświetlacz OLED 

Moduł z cewką nadawczą należy podłączyć do źródła napięcia 5V. Ja do tego celu użyłem zasilacza laboratoryjnego. Na zasilaczu ustawiłem napięcie 5 V, a następnie podłączyłem moduł z cewką nadawczą za pomocą przewodów z krokodylkami. Połączenie zaprezentowano na zdjęciu poniżej:

Rys 3. Moduł z cewką nadawczą podłączony do zasilacza laboratoryjnego

Aby ustawić obie cewki równolegle do siebie, użyłem dwóch uchwytów wydrukowanych na drukarce 3D (pliki STL uchwytów zostały dołączone do artykułu – znajdują się w sekcji do pobrania pod artykułem).

Autor: Patryk Mądry