ABC Ekonomii – Grupa RENEX wspiera edukację ekonomiczną dzieci we Włocławku

RENEX Group włączyła się w projekt ABC Ekonomii mający na celu upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Projekt prowadzony jest przez ABC-Czepczyński działalność edukacyjna – firmę będącą członkiem stałym Partnerstwa Na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) – i dąży do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości poprzez wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne.

Akcją została objęta właśnie pierwsza placówka edukacyjna we Włocławku – w przedszkolu nr 30 – „Tęczowa Kraina” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta – Pani Barbara Moraczewska, Zastępca Prezydenta Włocławka i Pani Anna Piętka, Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek, Pani Joanna Gębka – dyrektor Przedszkola Nr 30 oraz wszyscy dyrektorzy przedszkoli z miasta Włocławka i oczywiście dzieci, które z ogromną radością i zainteresowaniem brały udział w lekcji pokazowej.

Jak podkreśla właścicielka RENEX Group – Pani Marzena Szczotkowska-Topić – działania w tej sferze stają się coraz bardziej znaczące w szybko rozwijającym się społeczeństwie: „Dostrzegamy jak wielkie znaczenie ma edukacja najmłodszych w sferach takich jak ekonomia i finanse. Konwencjonalna edukacja pomija tę sferę, co powoduje, że dzieci do późnych lat szkolnych mają problemy z właściwym zrozumieniem nawet prostych zagadnień takich jak cena, pieniądze czy budżet. Jesteśmy przekonani, że wiedza z tego zakresu, może przyczynić się do właściwego rozwoju społecznego dziecka, rozbudzania postaw przedsiębiorczego myślenia i działania oraz dalszej edukacji.”

Włączenie się w projekt ABC Ekonomii wpisuje się w dwie sfery działalności RENEX Group dla odpowiedzialności społecznej – wspierania inicjatyw lokalnych oraz promowania edukacji wśród dzieci i młodzieży.

O autorze