LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Digilent Pmod i STM32 (cz. 4) – PmodOLED, PmodGPS i Pmod8LD

Pmod8LD

Jako ostatni zostanie przedstawiony moduł Pmod8LD. Zawiera on 8 diod LED sterowanych niezależnie za pomocą linii GPIO – zapalanych stanem wysokim i gaszonych stanem niskim. Sygnały wejściowe są podłączone do bramek tranzystorów bipolarnych, dzięki czemu piny sterujące nie są obciążane prądowo, gdy diody są zapalone. Pmod8LD posiada 12-pinowy interfejs GPIO, którego sposób podłączenia do złącza Arduino zestawu KAmeleon przedstawiono w tabeli 7.

Fotografia 5. Moduł Pmod8LD

Tabela 7. Podłączenie modułu PmodLD8 do złącza ARDUINO zestawu KAmeleon

Sygnał Numer pinu Pmod8LD Numer pinu Kameleon ARDUINO CONNECTOR Pin mikrokontrolera
LD0 1 D6 PD10
LD1 2 D7 PB11
LD2 3 D8 PD11
LD3 4 D9 PB13
GND 5 GND
VCC 6 +3,3
LD4 7 D10 PB12
LD5 8 D11 PB15
LD6 9 D12 PB14
LD7 10 D13 PB10
GND 11
VCC 12

Obsługa modułu Pmod8LD znajduje się w plikach src/Pmod8LD.h, a także src/Pmod8LD.c. Pierwszy z nich zawiera enumerację Pmod8LD_Led z listą wszystkich dostępnych LEDów oraz deklaracje funkcji do konfiguracji, a także włączania i wyłączania, zdefiniowane w drugim z plików. Funkcja konfiguracyjna Pmod8LD_Config włącza zegary dla portów GPIOB oraz GPIOD. Następnie ustawia wszystkie piny podłączone do modułu Pmod8LD jako wyjścia. Do ustawania stanu diody służą funkcje Pmod8LD_SetLed i Pmod8LD_ResetLed, których fragmenty przedstawiono na listingu 7. Wszystkie wymienione funkcje wykorzystują do obsługi GPIO bibliotekę STM32Cube.

Kod programu z plikami projektowymi środowiska Atollic można pobrać w sekcji „Do pobrania”

Listing 7. Fragmenty funkcji obsługujących diody Pmod8LD

void Pmod8LD_SetLed(Pmod8LD_Led led)
{
 switch(led) {
 case Pmod8LD_Led0:
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
  break;

void Pmod8LD_ResetLed(Pmod8LD_Led led)
{
 switch(led) {
 case Pmod8LD_Led0:
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
  break;

Główna pętla przykładowej aplikacji wykonuje konfigurację pinów, po czym zapala i gasi kolejno wszystkie diody modułu Pmod8LD, co pokazano na fotografii 6.

Fotografia 6. Pmod8LD podłączony do zestawu KAmeleon

Moduły PmodOLED, PmodGPS i Pmod8LD, a także zestaw KAmeleon oraz wiele innych płytek ewaluacyjnych i modułów rozszerzających można znaleźć w ofercie Kamami.pl
Zachęcamy do przeczytania piątej części cyklu, w której omówiliśmy moduły PmodCLS, PmodDPG1 i PmodISNS20Digilent Pmod i STM32 (cz. 5) – PmodCLS, PmodDPG1 i PmodISNS20