KA-S71200-IO-Simulator – zestaw symulacyjny dla sterowników SIMATIC S7-1200

Budowa modułu wyjściowego

Drugą częścią zestawu jest moduł wyjść. Umożliwia on zbadanie stanu wyjść cyfrowych sterownika za pomocą jasno świecących diod LED. Tradycyjnie, dioda włączona oznacza stan wysoki na wyjściu, natomiast dioda wyłączona – stan niski. Diody są sterowane ze specjalnych driverów produkowanych przez firmę Nexperia, które utrzymują stałą jasność świecenia diod, nawet przy wahaniach napięcia zasilającego.

Moduł jest przystosowany do sterowników typu DC/DC/DC oraz DC/DC/REL. Aby zapewnić prawidłową prace driverów LED, należy ustawić przełączniki na płytce w odpowiedną pozycję. Śrubowe złącza zasilania znajdują się po lewej stronie modułu.

 Rys. 7. Moduł wyjściowy KA-S71200-IO-Simulator

Montaż płytek do sterownika S7-1200

Obie płytki zawierają złącze krawędziowe służące do podłączenia do wejść lub wyjść sterownika S7-1200. Montaż jest bardzo prosty – wystarczy wsunąć płytkę do złącz śrubowych sterownika, a następnie przykręcić wszystkie śrubki. Zestaw zawiera także dystanse i śrubki montażowe. Służą one do stabilizacji modułów w czasie, gdy są połączone ze sterownikiem. Taka stabilizacja przeciwdziała naprężeniom płytki i w konsekwencji zapobiega szybkiemu zużyciu złącz sterownika.

Pozostała jeszcze kwestia podłączenia zasilania. Zasilacz o napięciu 24 V należy podłączyć do złącza śrubowego modułu wejściowego – plus zasilania do wyprowadzenia L+, a minus do złącza M. Jak wspomniałem, moduł wejściowy dysponuje podwójnym złączem zasilania, gdzie odpowiednie wyprowadzenia są ze sobą zwarte. Umożliwia to przedłużenie linii zasilania do modułu wyjściowego. Aby to zrobić, trzeba zwykłymi przewodami połączyć zasilanie modułu wejściowego z zasilaniem modułu wyjściowego. Odpowiednie wyprowadzenia należy ze sobą połączyć: L+ do L+ i M do M.

Pamiętaj, aby prawidłowo podłączyć zasilanie do zestawu

Kompletny, połączony zestaw można obejrzeć na poniższym rysunku.

Rys. 8. Zestaw KA-S71200-IO-Simulator połączony ze sterownikiem S7-1200

Program testowy

Aby przekonać się o możliwościach zestawu KA-S71200-IO-Simulator, producent przygotował program testowy. Pozwala on na przetestowanie wszystkich opcji zawartych w modułach. Program dostępny jest na stronie wiki.kamamilabs.com.

Program testowy dzieli się na cztery podprogramy. Wyboru podprogramu można dokonać za pomocą przełączników DI.4 oraz DI.5. Objaśnienie tego specyficznego menu można znaleźć w poniższej tabeli.

Tabela 1. Podprogramy w programie testowym

DI.4 DI.5 Test
0 0 Weryfikacja poprawności działania nastawników wejściowych DI.x (x=0..5)
0 1 Sprawdzenie działania sensora światła i potencjometru (wejście AI.1)
1 0 Weryfikacja działania mostka Wheatstone’a i sensora temperatury (wejście AI.0)
1 1 Sprawdzenie działania enkodera

Pierwszy moduł programu pozwala przetestować cyfrowe wejścia i wyjścia układu. Działa on w bardzo prosty sposób – gdy ustawimy któreś wejść od DI.0 do DI.3 w stan wysoki, zapali się dioda sterowana z odpowiedniego wyjścia od DO.0 do DO.3. Gdy odpowiednie wejście jest w stanie niskim, dioda również pozostaje zgaszona.

Dwa kolejne moduły testowe pozwalają na sprawdzenie odczytów sygnałów z wejść analogowych. Jak wspomniano wcześniej, do wejść analogowych można podłączyć sygnał z czujników, potencjometru, tensometru lub też z własnego źródła sygnału. Poziom sygnału doprowadzonego do wejścia, program sygnalizuje zapaleniem odpowiedniej diody na wyjściu – dioda najbardziej z lewej (DO.0) sygnalizuje najniższy poziom, a najbardziej na prawo (DO.3) – najwyższy. Dwie środkowe diody sygnalizują odpowiednie poziomy pośrednie.

Ostatni moduł testowy umożliwia przetestowanie enkodera. Po odpowiednim ustawieniu przełączników suwakowych, sterownik odbiera sygnał z obu kanałów enkodera. Prezentacja odczytów jest bardzo prosta – w przypadku kręcenia w prawo diody włączają się sekwencyjnie od DO.0 do DO.3, co sprawia wrażenie poruszania się światła w prawą stronę. Przy kręceniu enkoderem w lewą stronę diody zapalają się w odwrotnej kolejności i efekt jest podobny, ale oczywiście światło porusza się w lewo.

Dokładną prezentację programu testowego można obejrzeć na filmie przygotowanym przez producenta:

Podsumowanie

Zestaw KA-S71200-IO-Simulator to produkt pozwalający na testy aplikacji projektowanych na sterownik SIMATIC S7-1200. Symulator sprawdzi się zarówno podczas prototypowania systemów automatyki, jak i w edukacji, podczas nauki projektowania aplikacji na sterownik. Zestaw umożliwia kompleksową symulację typowego otoczenia sterownika, co oznacza, że pozwala na dokładne przetestowanie projektowanej aplikacji. Produkt na pewno przyda się zarówno doświadczonym profesjonalistom, jak i początkującym amatorom automatyki.

Zestaw symulacyjny oraz sterowniki S7-1200 można kupić w sklepie internetowym Kamami.pl

O autorze