Przenośna konsola Odroid GO Advance

Montaż urządzenia

Jak już wspomniano, urządzenie jest dostarczane jako zestaw części do samodzielnego zmontowania. Montaż zestawu nie jest jednak nadmiernie trudny. W artykule zaprezentujemy skróconą instrukcję tego procesu.

Na początku należy w przedniej części obudowy umieścić wyświetlacz. Jest to dość delikatna część urządzenia, więc trzeba zamontować go ostrożnie. Najpierw należy przygiąć wystający uchwyt folii ochronnej oraz taśmę połączeniową. Wyświetlacz należy ułożyć tak, by taśma połączeniowa znajdowała się od strony „krzyżaka”. Należy go wsunąć od wewnątrz, w zatrzaski w górnej części obudowy. Następnie ekran należy zatrzasnąć na dolny zatrzask. Można sobie pomóc odginając obudowę od wyświetlacza.

Rys. 4. Montaż wyświetlacza w przedniej części obudowy

Następnie należy przykleić plastikową osłonkę na wyświetlacz. Z osłonki trzeba zdjąć folię ochronną, a następnie przykleić na zewnątrz obudowy, w miejscu na to przeznaczonym. Warto wcześniej zdjąć folię ochronną z samego wyświetlacza.

Rys. 5. Montaż osłony ochronnej na wyświetlacz

Kolejnym elementem zestawu jest joystick. Należy zamontować go za pomocą dwóch śrubek. Warto zwrócić uwagę, by nie przykręcać śrubek zbyt mocno – można w ten sposób uszkodzić obudowę.

Rys. 6. Montaż joysticka

Przyciski

W tym momencie należy przymocować przyciski do obudowy. Plastikowe przyciski trzeba delikatnie wyłamać z zabezpieczenia, a następnie umieścić w odpowiednim miejscu w obudowie.

Rys. 7. Przyciski włożone w obudowę Odroid GO-Advance

 

Rys. 8. Montaż przycisku Power oraz jednego z przycisków bocznych

Po umieszczeniu przycisków plastikowych należy zamontować także przyciski gumowe.

Ważnym elementem zestawu jest głośnik. Przed umieszczeniem w obudowie warto delikatnie skręcić przewody, w celu łatwiejszego podłączenia do płyty głównej.

Rys. 8. Głośnik w obudowie Odroida

Montaż płytki głównej

Po montażu powyższych elementów należy zamontować płytkę główną zestawu. Należy pamiętać, aby taśmy przyłączeniowe joysticka oraz wyświetlacza przeprowadzić przez otwór w płytce.

Rys. 9. Płytka główna zestawu w obudowie

Taśmy wyświetlacza, joysticka oraz przewód połączeniowy głośnika należy podłączyć do odpowiednich złącz na płytce. Podczas podłączania taśmy joysticka warto pomóc sobie pęsetą.

Rys. 10. Podłączenie elementów do płytki głównej

Następnie należy przymocować płytkę do obudowy za pomocą śrubek. Do tego celu używamy śrubek 1,7 x 5 mm. Miejsca, w które należy przykręcić śrubki są czytelnie oznaczone na płytce.

Rys. 10. Śrubki mocujące płytę główną do obudowy

Kolejnym krokiem jest montaż akumulatora zasilającego sprzęt. Akumulator należy podłączyć do złącza oznaczonego jako BATTERY. W zestawie z akumulatorem znajduje się także kawałek taśmy dwustronnej, która służy do montażu do tylnej części obudowy. Należy w tym momencie przykleić jedną stronę taśmy do baterii.

Rys. 11. Bateria podłączona do Odroida GO-Advance

Teraz należy umieścić duże przyciski górne po lewej i prawej stronie urządzenia.

Rys. 12. Jeden z przycisków bocznych umieszczony w urządzeniu

Złożenie obudowy

Teraz należy zamontować tylną część obudowy. Najpierw należy przykleić baterię do obudowy za pomocą taśmy klejącej dwustronnej. Następnie trzeba nałożyć obie części obudowy i je zatrzasnąć. Ostatnim krokiem jest przymocowanie do siebie obudowy za pomocą śrubek o długości 8 mm (dłuższych dostępnych w zestawie).

Rys. 13. Zmontowane urządzenie

Producent przygotował też film doskonale obrazujący montaż urządzenia. Można go obejrzeć poniżej.

O autorze