LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Odyssey STM32MP157C – minikomputer z procesorem z serii STM32MP1

Instrukcja uruchomienia komputera

Do uruchomienia Odyssey STM32MP175C, oprócz samego komputera, należy wykorzystać także:

Najpierw należy zainstalować system na karcie microSD. System można pobrać ze strony producenta. Natomiast nagrania karty można dokonać za pomocą narzędzia balenaEtcher.

Po nagraniu systemy należy umieścić kartę w urządzeniu. Trzeba też zwrócić uwagę, aby komputer uruchamiał się z karty SD – na górnej części urządzenia znajduje się przełącznik, który trzeba ustawić w pozycję SD_CARD.

Rys. 6. Przełącznik bootowania ustawiony na uruchamianie z karty SD

Teraz należy podłączyć urządzenie do zasilania za pomocą złącza DC lub USB-C. Po podłączeniu zasilania zapalą się diody PWR na module SoM oraz na płytce bazowej. Natomiast prawidłowe uruchomienie systemu zostanie zasygnalizowane przez migająca diody USER na module SoM.

Połączenie z terminalem

Aby korzystać z komputera należy połączyć się z terminalem. W przypadku komputera PC z systemem Linux wystarczy połączyć się za pomocą przewodu USB-C. Po podłączeniu urządzenia należy sprawdzić jak oznaczony jest terminal w systemie. W tym celu należy wpisać polecenie:

ls /dev/ttyACM*

Powinniśmy otrzymać następujący rezultat:

Rys.7. Terminal podłączony do Odyssey STM32MP157C

Aby teraz połączyć się z urządzeniem należy wykonać polecenie (dla ttyACM0):

sudo screen /dev/ttyACM0 115200

I teraz można zalogować się do systemu. Dane do logowania to – user: debian, hasło: temppwd.

Rys. 8. Dostęp do konsoli urządzenia po zalogowaniu

W przypadku systemu Windows sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Niestety nie są dostępne sterowniki do komunikacji przez port USB OTG. W związku z tym należy połączyć się z portem UART za pomocą konwertera USB-UART, takiego jak ZL5USB.

Połączenie konwertera z komputerem Odyssey STM32MP1 przebiega w sposób standardowy. Trzeba połączyć krzyżowo porty Tx oraz Rx konwertera i minikomputera, a także masy obu płytek ze sobą.

Tabela 1. Połączenie minikomputera z konwerterem USB-UART

Pin Odyssey STM32MP157C Pin konwertera ZL5USB
Rx Tx
Tx Rx
GND GND

 

Rys. 9. Połączenie komputera Odyssey STM32MP157C z konwerterem USB-UART ZL5USB

W razie potrzeby można wykonać konwerter USB-UART z płytki Arduino. Instrukcję jak to zrobić można znaleźć na stronie: https://create.arduino.cc/projecthub/PatelDarshil/ways-to-use-arduino-as-usb-to-ttl-converter-475533

Z konsolą komputera można połączyć się za pomocą programu Putty lub dowolnego innego programu do obsługi terminala tekstowego. Parametry połączenia to: szybkość 115200, 8 bitów, bit stopu 1, bez bitu parzystości, bez kontroli przepływu.

Rys. 10. Połączenie z portem szeregowym komputera Odyssey STM32MP157C

 Rys. 11. Dostęp do konsoli po zalogowaniu