Mikrokontroler PSoC 64 z obsługą oprogramowania do obsługi funkcji bezpieczeństwa

Infineon Technologies wprowadził na rynek rozwiązanie łączące mikrokontrolery PSoC 64 z oprogramowaniem Trusted Firmware-M zapewniającym bezpieczeństwo w systemach wbudowanych, systemem Arm Mbed IoT OS oraz platformą Arm Pelion IoT. Pozwoli to na projektowanie oraz zarządzanie bezpiecznymi systemami bez konieczności tworzenia własnego firmware. Rozwiązanie spełnia wymagania standardu PSA Certified Level 1.

Implementacja Trusted Firmware-M w układach PSoC 64 znacząco upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem systemu. Oprogramowanie ma otwarty kod i dostarcza konfigurowalnych komponentów korzystających z interfejsów API PSA Functional. Pozwala to stworzyć bezpieczne środowisko przetwarzania danych (SPE) w mikrokontrolerze z rdzeniem Cortex-M. Z kolei łańcuch zaufania zaimplementowany w PSoC 64 pozwala projektantom łatwiej osiągnąć zgodność ze standardem PSA Certified.

System Pelion Device Management oferuje bezpieczne zarządzanie produktem na każdym etapie rozwoju. Pozwala również wykorzystać architekturę dwóch rdzeni w taki sposób, że kod aplikacji jest uruchamiany na Cortex-M4. Rdzeń Cortex-M0+ pracuje natomiast jako koprocesor bezpieczeństwa.

O autorze