Rohde & Schwarz oraz Colby Instruments oferują rozwiązanie testowe dla lokalizacji urządzeń UWB

Rohde & Schwarz we współpracy z Colby Instruments opracował rozwiązanie pomiarowe dla komunikacji UWB. Rozwiązanie oferuje wyjątkową dokładność pomiaru kąta nadejścia (AoA), a także różnicy faz nadchodzącego sygnału (PDoA). Technologia Ultra-Wideband opiera się o możliwość lokalizacji urządzenia na podstawie odległości, kierunku ruchu, a także pozycji względem innych urządzeń. Prezentowana platforma umożliwia dokładną symulację kierunku ruchu urządzeń.

Inżynierowie testujący urządzenia UWB mogą teraz połączyć tester radiokomunikacyjny R&S CMP200 z oprogramowaniem pomiarowym WMT. Pozwala to na implementację automatycznych testów komunikacji bezprzewodowej podczas produkcji urządzenia. W połączeniu z precyzyjną linią opóźniającą XT-200 z oferty Colby Instruments pozwala to na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów, a także kalibracji i weryfikacji. W technologii UWB dystans pomiędzy dwoma urządzeniami jest obliczany dzięki precyzyjnemu mierzeniu czasu potrzebnego na transmisję sygnału z nadajnika do odbiornika. Pomiar czasu lub różnicy faz sygnałów odbieranych przez obie anteny umożliwia obliczenie kąta nadejścia sygnału (AoA). Linie opóźniające pozwalają na charakteryzację zachowania mierzonego urządzenia przez dodanie opóźnienia z zakresu 0-625 ps z krokiem 0,50 ps. Umożliwia to symulację kątów i odległości z dużą dokładnością. Przyrząd CMP200 łączy możliwości analizatora sygnału oraz generatora sygnałów. Jest to kompletne rozwiązania dla pomiarów nadajnika i odbiornika w środowiskach przewodowych i bezprzewodowych.

Więcej informacji na stronie https://www.rohde-schwarz.com/uwb

O autorze