Narzędzia chmurowe MPLAB dla mikrokontrolerów Microchip PIC i AVR

Microchip udostępnił nowe chmurowe oprogramowanie MPLAB dla mikrokontrolerów PIC i AVR. Bezpłatne, kompleksowe środowisko zapewnia łatwe wyszukiwanie i wykorzystywanie kodów przykładowych, konfigurację graficzną, a także debugowanie kodu. Upraszcza proces tworzenia kodu na każdym poziomie.

Narzędzia chmurowe MPLAB składają się z trzech komponentów przeznaczonych do rozwoju oprogramowania na układy PIC i AVR. Katalog MPLAB Discover zapewnia łatwe wyszukiwanie przykładowych projektów. MPLAB Xpress IDE to kompletne środowisko rozwojowe do tworzenia kodu na mikrokontrolery oraz importu i edycji przykładowych projektów. Natomiast MPLAB Code Configurator to łatwy w użyciu konfigurator graficzny. Pozwala na konfigurację układu, peryferiów oraz innych opcji projektu.

Więcej informacji na stronie http://www.microchip.com/MPLABCloudTools

O autorze