Nagroda za Szczególne Osiągnięcia dla Grupy RENEX

Grupa RENEX poinformowała o przyznaniu jej przez YAMAHA Robotics Nagrody Special Achievement w sferze robotyki przemysłowej. Podczas dorocznego spotkania YAMAHA przyznano nagrody dla wyróżniających się partnerów firmy. W toku projektu oceniono działania podjęte przez wszystkie podmioty prowadzące działalność dystrybucyjną we współpracy z YAMAHA w Europie w 2021 roku.

Dzięki cyfrowej formule, w wydarzenie zaangażowani byli zarówno przedstawiciele YAMAHA z europejskiego biura firmy w Niemczech, jak i z centrali w Japonii.

Grupa RENEX będąca partnerem i dystrybutorem YAMAHA na Polskę, Bałkany i Rumunię otrzymała Nagrodę za Szczególne Osiągnięcia – Special Achievement Award w uznaniu ciągłego i szybkiego wzrostu bazy klientów i zaangażowania w specjalistyczne szkolenia.

Jak podkreśla YAMAHA w swojej informacji prasowej nagroda promuje nowe inicjatywy mające na celu wsparcie sieci sprzedaży w zakresie automatyki fabrycznej.

To już kolejna nagroda przyznana Grupie RENEX przez firmę YAMAHA. Ubiegłoroczne spotkanie przedstawicieli przyniosło polskiej firmie wyróżnienie Most Valuable Distributor Award, a tym samym tytuł Najlepszego Dystrybutora Robotów YAMAHA w Europie. Ponadto w ostatnich tygodniach Specjalista Grupy RENEX uzyskał trzecie miejsce w zawodach wyłaniających najlepszego inżyniera serwisu YAMAHA na świecie.

Więcej na www.renex.pl

O autorze