Nowe narzędzie Toshiba MCU Motor Studio do uproszczenia projektowania aplikacji sterowania silników

Toshiba udostępniła narzędzie programowe MCU Motor Studio. Pozwala ono na szybkie i wygodne projektowanie aplikacji sterowania silnikami na mikrokontrolery TXZ+ 4A.

Oprogramowanie obsługuje wszystkie popularne metody sterowania silników, w tym sterowanie sinusoidalne oraz wektorowe, zarówno bezczujnikowe, jak i z wykorzystaniem sensora pozycji. Dalej, można wybierać metodę mierzenia prądu pomiędzy jednym a trzema rezystorami pomiarowymi. Obsługuje sygnał PWM do 156 kHz.  Firmware jest zgodny ze wszystkimi popularnymi silnikami: BLDC, PMSM, SRM oraz asynchronicznymi.

Użytkownicy mogą w zależności od modelu mikrokontrolera sterować do trzech niezależnych silników. Seria układów TXZ+ 4A z rdzeniem ARM Cortex-M4 zawiera dedykowane funkcje dla sterowania silników, również umożliwiające łatwe spełnienie warunków standardu IEC 60730 class B dla urządzeń gospodarstwa domowego.

Wraz z wydaniem oprogramowania na rynek trafi zestaw ewaluacyjny, który pozwoli na łatwe przetestowanie oraz przygotowanie prototypu produktu. Zestaw przygotowany wraz z firmą MikroElektronika to MIKROE Clicker 4 for TMPM4K wraz z nakładką Clicker 4 Inverter Shield. Zestaw zawiera mikrokontroler Toshiba TXZ+ M4K oraz nakładkę umożliwiającą pomiar prądów na sterowanych silnikach. Więcej informacji na stronie MCU Motor Studio

O autorze