LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Intel nie zwalnia – raport RICE 2023-2024

Intel opublikował 30. z rzędu raport odpowiedzialności korporacyjnej na lata 2023–2024 opisujący działania w tym zakresie. Raport został podzielony na kilka rozdziałów, których tytuły nie przypadkowo zostały zatytułowane: R – Responsible: I – Inclusion, S – Sustainable i E Enabling.

Odpowiedzialność – Intel w dalszym ciągu koncentruje się na zrównoważonej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji oraz odpowiedzialnych praktykach biznesowych w łańcuchu dostaw. Firma uruchomiła swoje pierwsze 16-tygodniowe/64-godzinne programy kursów z zakresu etyki stosowanej w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją orz sztucznej inteligencji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Integracja – Intel kontynuuje prace nad stworzeniem ogólnego środowiska pracy, w którym pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Zgodnie z założeniami, napędzanie innowacji i zapewnienie sinego wzrostu gospodarczego powinno być oparte na różnorodności, równości i otwartości. Postęp w tych obszarach wymaga jednak czasu i wielu realizacji wielu zamierzeń.

Zrównoważony rozwój – Intel walczy ze zmianami klimatycznymi poprzez zwiększoną oszczędność energii i wody, postęp w redukcji gazów cieplarnianych, wysiłki na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw oraz w stworzeniu technologii, która umożliwia swoim klientom i innym grupom zmniejszenie ich wpływu na środowisko.

Zezwalanie – Intel tworzy lepszy świat dzięki mocy technologii i udostępnieniu nowej generacji cyfrowego świata.. W 2023 r. pracownicy przepracowali w ramach wolontariatu ponad 1 milion godzin. Od chwili swojego powstania w 1988 roku Intel Foundation przekazała społecznościom lokalnym i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji materialnej 819 milionów dolarów za pośrednictwem programów i inicjatyw STEM.

Pat Gelsinger. CEO firmy Intel. Fot. Intel Corporation

Pat Gelsinger. CEO firmy Intel. Fot. Intel Corporation

Sztuczna inteligencja

Intel nasila działania mające na celu zwiększenie pozycji lidera komputerów PC ze sztuczną inteligencją. Świadczy o tym wprowadzenie na rynek procesorów Intel Xeon 6 z rdzeniami Efficient (E-core). Procesory te pozwalają zredukować koszty i zmniejszyć wymiary końcowych wyrobów. Sztuczna inteligencja działa najlepiej na procesorach Intel we wszystkich zastosowaniach techniki obliczeniowej od centrum danych, chmury i sieci po urządzenia brzegowe i komputery PC.

Procesory Intel Xeon 6 zapewniają 2,6 krotny wzrost wydajności na wat. Ceny zestawów akceleratorów AI Intel Gaudi 2 i Intel Gaudi 3 zapewniają wysoką wydajność przy kosztach niższych nawet o jedną trzecią w porównaniu z platformami konkurencyjnymi. Szczególne znaczenie dla zmniejszenia kosztów, zwiększenia dostępności i przyspieszenia aplikacji związanych ze sztuczną inteligencją ma połączenie procesorów Xeon z akceleratorami AI Gaudiego. Dynamiczny rozwój komputerów AI staje się możliwy po zastosowaniu architektury procesorów klienckich Lunar Lake.

Intel Gaudi 3 AI. Fot. Intel Corporation

Intel Gaudi 3 AI. Fot. Intel Corporation

Akcelerator Intel Gaudi 3 AI będzie zasilał systemy AI z dziesiątkami tysięcy akceleratorów połączonych za pośrednictwem wspólnego standardu Ethernet. Intel Gaudi 3 zapewnia 4× więcej obliczeń AI dla BF16 i 1,5× zwiększa przepustowość pamięci w stosunku do swojego poprzednika.

Program RAMP-C dla Intela

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) przyznał firmie Intel Foundry Phase Three program Rapid Assured Microelectronics Prototypes – Commercial (RAMP-C).

Klienci RAMP-C mogą rozpocząć produkcję prototypów produktów komercyjnych i DIB w oparciu o technologię procesową Intel 18A. Program umożliwia amerykańskim klientom DIB i komercyjnym wytwarzanie najnowocześniejszych, niestandardowych układów scalonych wymaganych w krytycznych systemach DoD i produktach komercyjnych.

W fazie drugiej rozszerzono działalność klientów RAMP-C, zatrudniając Boeinga i Northrop Grumman w celu projektowania, opracowywania i wdrażania rozwiązań opartych na procesorze Intel 18A, przy jednoczesnym dalszym rozwijaniu rozwiązań IP i ekosystemów. Faza trzecia otworzy etap szeroko zakrojonych chipów testowych oraz wielu prototypów produktów komercyjnych i DIB opartych na procesorze Intel 18A i używających nowych narzędzi IP i ekosystemu.

W ramach RAMP-C firma Intel Foundry współpracowała z liderami branży, w tym Microsoft, Nvidia, IBM, Cadence, Synopsys, Boeing, Northrop Grumman i innymi.

Ogłoszenie wyników ankiety dotyczącej AI

Intel i dostawca platform sztucznej inteligencji (AI) i dużych modeli językowych (LLM), opublikował wyniki swojej ankiety ML Insider 2023. Chociaż wydaje się, że wszystkie  branże podążają w kierunku stosowania sztucznej inteligencji, coroczne badanie wykazało, że pomimo zainteresowania większość organizacji nie stosuje jeszcze technologii generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Wydawana już trzeci rok ankieta ML Insider cnvrg.io zawiera analizę branży uczenia maszynowego, podkreślając kluczowe trendy, interesujące miejsca i wyzwania, z którymi codziennie spotykają się profesjonaliści AI.

Rys. Intel Corporation

Rys. Intel Corporation

Tegoroczny raport zawiera spostrzeżenia globalnego panelu składającego się z 430 specjalistów w dziedzinie technologii na temat tego, w jaki sposób opracowują rozwiązania AI i jakie są ich podejścia do stosowania generatywnej sztucznej inteligencji w swoich firmach. Pomimo wzrostu świadomości na temat technologii GenAI w 2023 r., jest to tylko wycinek ogólnego krajobrazu sztucznej inteligencji. Badanie pokazuje, że przyjęcie dużych modeli językowych (modeli do szkolenia generatywnych aplikacji i rozwiązań AI) w organizacjach pozostaje niskie.

Trzy czwarte respondentów twierdzi, że ich organizacje nie wdrożyły jeszcze modeli GenAI w środowisku produkcyjnym, a 10% respondentów twierdzi, że ich organizacje uruchomiły rozwiązania GenAI w środowisku produkcyjnym w zeszłym roku. Badanie pokazuje również, że respondenci mieszkający w USA (40%) znacznie częściej niż respondenci spoza USA (22%) wdrażają modele GenAI.

Intel i Biden Admin ogłaszają bezpośrednie finansowanie w wysokości do 8,5 miliarda dolarów w ramach ustawy CHIPS. Fot. Intel Corporation

Intel i Biden Admin ogłaszają bezpośrednie finansowanie w wysokości do 8,5 miliarda dolarów w ramach ustawy CHIPS. Fot. Intel Corporation

Finansowanie w ramach CHIPS

Intel i Biden Admin ogłaszają bezpośrednie finansowanie w wysokości do 8,5 miliarda dolarów w ramach ustawy CHIPS. Proponowane finansowanie, w połączeniu z ulgą podatkową na inwestycje i uprawnieniami do pożyczek wynikających z ustawy CHIPS, pomogłoby Intelowi rozwijać komercyjne projekty w zakresie półprzewodników w Arizonie, Nowym Meksyku, Ohio i Oregonie, a także w zdobyciu wiodącej pozycji w amerykańskiej produkcji półprzewodników i technologii w erze sztucznej inteligencji.

Łącznie proponowane finansowanie w ramach ustawy CHIPS oraz wcześniej ogłoszone plany Intela dotyczące zainwestowania w USA ponad 100 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat stanowią jedną z największych inwestycji publiczno-prywatnych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w amerykańskim przemyśle półprzewodników.

Oprócz znaczących inwestycji mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych w USA, Intel jest na dobrej drodze do dostarczenia pięciu półprzewodnikowych węzłów procesowych w ciągu czterech lat i dzięki procesorowi Intel 18A spodziewa się powrócić na pozycję lidera technologicznego do 2025 roku.

Fot. Intel Corporation

Fot. Intel Corporation

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na przyszłych specjalistów w dziedzinie półprzewodników, Intel nawiązuje innowacyjne partnerstwa z rządami i środowiskiem akademickim w celu stworzenia solidnego i zróżnicowanego ekosystemu wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie półprzewodników.

Więcej informacji pod linkami:

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/top-takeaways-intel-corporate-responsibility-report-2024.html?cid=em&source=elo&campid=smggmo_WW_gmocoma_EMPR_EN_2024_0507_CSRReportTakeaway_C-MKA-40623_T-MKA-42143&content=smggmo_WW_gmocoma_EMPR_EN_202

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/vision-2024-enterprise-ai-gaudi-3-open-systems-strategy.html#gs.akzji8

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/us-dod-picks-intel-foundry-for-ramp-c-phase-three.html#gs.albdad

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/us-chips-act-intel-direct-funding.html#gs.albcxo

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/foundry-news-roadmaps-updates.html#gs.akzipl

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/10-per-cent-orgs-launched-genai-solutions-2023.html#gs.akzjv8

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/10-per-cent-orgs-launched-genai-solutions-2023.html#gs.akzjv8

Źródło: Intel Corporation, newsroom

Tłumaczył i opracował Jarosław Doliński