LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Konsorcjum PGZ-PILICA+ podpisało kolejną umowę z Agencją Uzbrojenia

Umowa, o wartości ok. 1,4 mld PLN brutto, została podpisana 4 lipca br. Przewiduje dostawę pakietów logistycznego i szkoleniowego oraz wyposażenie laboratorium dla potrzeb zabezpieczenia eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+. Dostawy zostaną zrealizowane w latach 2024-2029.

PGZ

Fot. PGZ

Konsorcjum PGZ-PILICA+ dostarczy Siłom Zbrojnym RP:

  • Zestawy Grupowe zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w ich skład;
  • Zestawy Naprawcze zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w jego skład;
  • Warsztaty Obsługowo–Remontowe wraz z przyczepami typu POLA na pojeździe rodziny Jelcz 662 (z kabiną 4 osobową), przeznaczone do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+;
  • Samochody Transportowo–Załadowcze pn. Pojazd Amunicyjny (PA2) umożliwiające transport i przeładunek do rakiet CAMM+,
  • Wyposażenie Laboratorium ZRA Pilica+ zabezpieczające proces kształcenia obsad komponentów ZRA PILICA+ oraz kadry kierowniczej pododdziałów przeciwlotniczych wyposażonych w ww. komponenty.

Ponadto w ramach umowy konsorcjum PGZ-PILICA+ opracuje i dostarczy projekt wykonawczy na Pojazd Amunicyjny (PA2) i Laboratorium ZRA PILICA+ oraz dokumentację techniczną, przeprowadzi szkolenia oraz zapewni wsparcie techniczne.

W skład konsorcjum PGZ-PILICA+ wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

***

Umowa pomiędzy konsorcjum PGZ-Pilica+ a Agencją Uzbrojenia, rozpoczynająca realizację programu PILICA+, została zawarta 4 października 2022 r. Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych. Ich przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Wisła.

ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary Bystra oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica. Oznacza to: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe. W dalszej kolejności system przeznaczony zostanie do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zestawy rakietowo-artyleryjskie będą zdolne do prowadzenia autonomicznych działań w różnych warunkach pogodowych i widoczności. Wykorzystają własne pasywne systemy rozpoznania i śledzenia oraz informacje radiolokacyjne przesyłane ze stanowiska dowodzenia baterii.

Konfiguracja systemu zapewni wykorzystanie możliwości rozpoznania, identyfikacji oraz rażenia celów powietrznych zarówno ogniem rakietowym, jak i artyleryjskim. Szybkostrzelność armat oraz ich zasięg umożliwia również prowadzenie ognia do celów naziemnych i nawodnych. Dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych, system umożliwi przekazywanie i odbiór danych z innych systemów obrony przeciwlotniczej.

Źródło: PGZ

Redaktor naczelna portalu Mikrokontroler.pl