ADuCino360: płytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ADuCM360 (Cortex-M3 z Analog Devices)

Rdzeń Cortex-M3 znalazł zastosowanie w nowych mikrokontrolerach firmy Analog Devices: ADuCM36x. W artykule przedstawiamy opracowany w naszym laboratorium prosty, zgodny z formatem mechanicznym Arduino, zestaw wyposażony w mikrokontroler ADuCM360, a także opis niezbędnych narzędzi programistycznych, sposoby programowania pamięci Flash i przykładowy projekt wzorcowy.

Minikit ADuCM360 – zestaw startowy dla “analogowych” Cortex-M3

Analog Devices jest jednym z producentów mikrokontrolerów wyposażonych w rdzeń ARM Cortex-M3, przy czym jednym z niewielu zorientowanych na produkcję układów o bogatym wyposażeniu w zaawansowane peryferia analogowe, jak na przykład 24-bitowe przetworniki A/C.

[PRZEGLĄD] Narzędzia, zestawy startowe i ewaluacyjne dla 32-bitowców

Mikrokontrolery stały się niezbędnym elementem większości współczesnych aplikacji. Ceny 32-bitowców powodują, że grono fanów rozwiązań „klasycznych” – bazujących na 8 bitach – szybko topnieje, w czym niebagatelny udział ma sprytny pomysł firmy ARM, która zunifikowała architektury CPU stosowanych w większości współczesnych mikrokontrolerów.