Geolokacja LoRa w rozległych sieciach przy małym zużyciu mocy

Rozwiązanie problemu geolokacji opracowane przez firmę Semtech pozwala zrealizować śledzenie w obrębie sieci LoRaWAN bez użycia technologii GPS. Rozwiązanie wykorzystuje dane o czasie transmisji i znanych lokalizacjach stacji bazowych, aby przeprowadzić triangulację pozycji dowolnego węzła […]