a4ESSOR i OCCAR podpisują kontrakty ESSOR New Capabilities (ENC), rozpoczynając nowe projekty telekomunikacyjne koncentrujące się na interoperacyjności sił zbrojnych

a4ESSOR S.A.S (Alliance for ESSOR), międzynarodowa spółka typu joint venture, która opracowuje bezpieczną europejską technologię programowalnych urządzeń radiowych (SDR, Software Defined Radio), podpisało umowę z Europejską Międzyrządową Organizacją Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) w celu […]

Zmarł Janusz Popko, wybitny polski konstruktor komputerów

Z głębokim żalem informujemy, że 30 lipca 2021 roku zmarł mgr inż. Janusz Popko, wybitny konstruktor polskich komputerów. Spod jego ręki wyszła płyta główna do mikrokomputera Mazovia 1016, wcześniej odpowiedzialny był za skonstruowanie minikomputera MOMIK […]