Warsztaty dotyczące technik implementacji USB z wykorzystaniem mikrokontrolerów NXP

Firmy NXP oraz EBV przygotowały warsztaty projektowe wykorzystujące platformę NXP LPCXpresso oraz narzędzie programistyczne firmy Code Red. W ramach warsztatów przedstawione zostaną zaawansowane możliwości mikrokontrolerów LPC11u1X oraz LPC1343 w celu pokazania uczestnikom jak tworzyć i rozwijać projekty wykorzystujące interfejs USB.

Zestaw ewaluacyjny do sterowania oświetleniem LED ze źródła napięcia AC

Firma Texas Instruments opracowała płytkę ewaluacyjną TMDSIACLEDCOMKIT, która jest kompletną platformą sprzętową do realizacji prototypowych projektów sterowania oświetleniem LED. Za pomocą płytki sterować można niezależnie sześcioma paskami diod LED zasilanymi z napięcia zmiennego, o łącznej mocy do 250 W.