ENTE uzyskało Srebrny Poziom Jakości IRIS

System Zarządzania Jakością IRIS (International Railway Industry Standard), dedykowany do przemysłu kolejowego to standard opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych (UNIFE). Podstawą do jego stworzenia były wymagania normy ISO 9001. Uwzględnia również charakterystyczne dla kolejnictwa […]

Wiarygodne znakowanie czasem w aplikacjach przemysłowych

Powszechność dostępu do bibliotek takich jak OpenSSL oraz łatwość generacji kluczy prywatny/publiczny z użyciem przeglądarek internetowych zapewnia nowe możliwości wykorzystania infrastruktury klucza publicznego PKI w przemyśle jakie daje cyfrowe podpisywanie danych i autentykacja ich nadawcy. […]