LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[WYWIAD] Wendy Liu (Quality Manager, Ncab Group China) o produkcji certyfikowanych PCB

 

W kwestii certyfikacji UL NCAB ściśle współpracuje ze swoimi fabrykami w Chinach. Wendy Liu, menedżer ds. jakości w dziale Factory Management NCAB Group w Shenzen, opisuje, jak wygląda ta współpraca.

NCAB: Dlaczego otrzymanie certyfikatu UL jest ważne?

WL: UL jest wielkim autorytetem i ma dobrą renomę w branży płyt PCB. Ta firma jest nie do zastąpienia, jeżeli chodzi o badanie bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego. Klienci z całego świata – włącznie ze znanymi firmami chińskimi – chcą współpracować z fabrykami będącymi w stanie uzyskać certyfikat UL. Posiadanie certyfikatu UL jest zatem bardzo ważne dla fabryk PCB, bowiem umożliwia im produkowanie bezpiecznych płytkek i uzyskanie dostępu do rynku międzynarodowego.

NCAB: Jak w kontekście UL wygląda sytuacja ogólna w Chinach?

WL: Jeżeli chodzi o statystyki, mamy ponad 1 200 fabryk PCB uznanych przez UL, zwłaszcza w Delcie Rzeki Jangcy i w Delcie Rzeki Perłowej, jak również w Shenzhen, Dongguan i Kunshan. Ponieważ oznakowanie UL jest zarówno gwarancją bezpieczeństwa, jak i biletem wstępu na globalny rynek, jest ono w Chinach niezwykle popularne.

NCAB: Jak duża jest wiedza na temat UL w fabrykach NCAB?

WL: Wszystkie nasze fabryki muszą być uznane przez UL. Jako NCAB udostępniamy również naszą wiedzę ekspercką. Wywieramy wpływ na fabryki i zapewniamy szkolenia, aby nasi partnerzy mieli świadomość znaczenia UL.

NCAB: Czym jeszcze zajmuje się NCAB?

WL: Po pierwsze, gromadzimy wszystkie informacje dotyczące UL z naszych fabryk, aby każdy z NCAB Group mógł łatwo i bezpośrednio uzyskać do nich dostęp i sprawdzić status certyfikacji UL.

Dokonujemy również regularnego przeglądu statusu certyfikacji UL w fabrykach. Proponujemy podjęcie danych kroków w zależności od ich sytuacji oraz rodzaju wymogów rynku, w celu uczynienia ich uznania przez UL bardziej zrozumiałym i skutecznym. W ten sposób zapewniamy, że nasze fabryki nadążają za rozwojem NCAB.

Po trzecie, podczas naszych corocznych audytów NCAB sprawdza stosowanie UL w fabrykach, aby mieć pewność, że uzyskiwane tam wyniki są satysfakcjonujące.

NCAB: Jak wygląda strategia NCAB w odniesieniu do UL?

WL: Branża PCB szybko się rozwija, a NCAB będzie zachęcać fabryki do rozszerzania swoich certyfikacji UL na nowe materiały i technologie, aby móc spełniać wymagania naszych klientów i rynku.

NCAB: Czy oznakowanie UL wiąże się automatycznie z jakością dostawy?

WL: Nie, uznanie UL stanowi wyłącznie certyfikację bezpieczeństwa produktu, co jest tylko jednym z kilku czynników wpływających na jakość dostawy. Zapewnienie jakości jest również bezpośrednio związane z takimi czynnikami, jak badanie działania produktu, jego wyglądu i niezawodności.

NCAB: W jaki sposób można uzyskać wersję specjalną zatwierdzoną przez UL? Ile czasu to zajmuje i jaki jest koszt?

WL: Proces składania wniosku ma pięć etapów (patrz zakładka boczna obok). Uznanie wersji specjalnej przez UL zwykle zajmuje od trzech do sześciu miesięcy, a opłata wynosi około 10 000 dolarów. Jednakże zarówno czas oczekiwania, jak i koszt mogą być oczywiście inne, w zależności od konkretnego wniosku.

NCAB: Czy jest coś jeszcze, co należy wziąć pod uwagę?

WL: Aby PCB mogła otrzymać certyfikat UL, ważne jest, by  materiały, z których jest wyprodukowana (laminat i maska przeciwlutownicza) również były opatrzone certyfikatem UL. Dobrym pomysłem jest więc sprawdzenie materiałów pod kątem certyfikacji UL przed złożeniem wniosku do UL o nową PCB.

Pięć etapów do otrzymania uznania PCB przez UL.

  1. Wnioskodawca składa pisemny wniosek, zawierający szczegółowe informacje dotyczące firmy starającej się o certyfikat oraz danego produktu. Co ważne, proces produkcyjny musi odpowiadać wersji specjalnej w informacji dotyczącej produktu.
  2. W oparciu o przekazaną informację dotyczącą produktu UL przygotowuje ofertę inżynierską, obejmującą normę UL, koszty inżynieryjne, wymagany czas, określenie liczby wymaganych próbek do badań itp.
  3. Wnioskodawca zwraca formularz wniosku i dostarcza UL próbki.
  4. Po otrzymaniu przez UL formularza wniosku, płatności i próbek do badań przeprowadzane zostają badania, a UL informuje wnioskodawcę, kiedy zostaną one zakończone. Jeżeli próbki do badań nie przejdą badania pozytywnie, UL poinformuje o tym wnioskodawcę, aby mógł on dokonać poprawek i przekazać nowe próbki do badań.
  5. Po zakończeniu przez UL badań wydawana jest specyfikacja określająca, co wnioskodawca może produkować, posługując się zatwierdzeniem UL. Następnie UL będzie stale prowadziło kontrole poprzez niezapowiedziane audyty i powtarzane badania.
Autor: NCAB