Wielka bitwa – LoRa kontra LTE CAT M1

W ciągu ostatnich kilku lat interfejsy komunikacji machine-to-machine oraz Internet Przedmiotów bazowały na sieciach komórkowych 2G oraz 3G, aby uzyskać możliwość komunikację w obrębie sieci wielkoobszarowej. Ponieważ duży rynek konsumencki oczekuje większej wydajności dostępnej w […]

Wyznaczanie pozycji w Internecie Przedmiotów bez GPS

Ośrodek badawczy CSEM zaproponował pierwsze komercyjne rozwiązanie problemu geolokalizacji bez użycia GPS. Jest ono oparte na technologii LoRa+ opracowanej przez Semtech. To nowe rozwiązanie techniczne umożliwia śledzenie węzłów końcowych sieci LoRaWAN bez ponoszenia dodatkowych kosztów […]

Geolokacja LoRa w rozległych sieciach przy małym zużyciu mocy

Rozwiązanie problemu geolokacji opracowane przez firmę Semtech pozwala zrealizować śledzenie w obrębie sieci LoRaWAN bez użycia technologii GPS. Rozwiązanie wykorzystuje dane o czasie transmisji i znanych lokalizacjach stacji bazowych, aby przeprowadzić triangulację pozycji dowolnego węzła […]