[1] Pomiary mocy oscyloskopem Rigol DS2002 – przygotowanie stanowiska pomiarowego

Do pomiarów i analizy mocy służą specjalnie konstruowane przyrządy, które zapewniają dużą dokładność pomiarów, oferują szeroki zakres pomiarowy i dużą liczbę mierzonych parametrów. W artykule przedstawiamy sposób wykonania zaawansowanych pomiarów mocy za pomocą oscyloskopu firmy Rigol, który możliwościami i dokładnością dorównuje wyspecjalizowanym przyrządom pomiarowym…