LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Nowe, czułe sondy prądowe Teledyne LeCroy

Firma Teledyne LeCroy wprowadziła czułe sondy prądowe o nazwach CP030A oraz CP031A. Zapewniają one dokładność pomiaru prądu do 1 mA na działkę. Dzięki sondom użytkownicy mogą mierzyć prądy w zakresie od pojedynczych miliamperów aż do 30 A (wartość średniokwadratowa) i wartości szczytowej 50 A – wszystko to przy pomocy jednego przyrządu. Małe uchwyty pozwalają na pomiar prądu w trudno dostępnych miejscach, a jednocześnie na zatrzaśniecie na przewodnikach o średnicy do 5 mm. Pasmo pracy modeli CP030A oraz CP031A to odpowiednio 50 i 100 MHz.

Sondy CP030A oraz CP031A stanowią takie rozszerzenie zestawu sond prądowych Teledyne LeCroy, które obejmuje nowe zastosowania i pozwala na pomiar przebiegów prądu o niskich wartościach. Czułość na poziomie 1 mA na działkę oraz dokładność 1% w zakresie wartości stałej i niskich częstotliwości oznacza większą dokładność i precyzję pomiarów niskich prądów dostępną teraz dla przyrządów Teledyne LeCroy. Wraz z oscyloskopami wysokiej rozdzielczości HDO korzystających z technologii HD4096 sondy pozwalają użytkownikom uzyskać bardzo dokładne przebiegi prądów o małych wartościach. Rozdzielczość 12 bitów jest znaczącym udogodnieniem podczas testów i analizy.

Wiele sond prądowych wymaga zewnętrznych źródeł zasilania lub wzmacniaczy, aby wyświetlić obraz na ekranie oscyloskopu. Sondy CP030A oraz CP031A są podłączane do przyrządu za pośrednictwem interfejsu ProBus i nie wymagają dodatkowego sprzętu. ProBus zapewnia zasilanie i komunikację sondy z oscyloskopem. Dzięki temu uzyskane przebiegi są automatycznie wyświetlane na ekranie w odpowiednich jednostkach –  amperach, a obliczone wykresy mocy są przedstawiane w watach. Taka integracja pozwala również na realizację funkcji rozmagnesowania sondy oraz znajdowania poziomu zera bezpośrednio z poziomu interfejsu oscyloskopu.

Dystrybutorem produktów Teledyne LeCroy w Polsce jest firma NDN, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, http://www.ndn.com.pl.