LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
SoM / SBC

[PROJEKT] Zegarek elektroniczny na Arduino z modułem RTC oraz wyświetlaczem OLED

W artykule przedstawiono prosty projekt zegarka elektronicznego, który jest oparty na płytce KAmduino UNO oraz module czasu rzeczywistego RTC z układem DS1307. Do wyświetlania aktualnej godziny oraz daty posłużył niewielki wyświetlacz OLED.

Do realizacji projektu wykorzystano następujące komponenty:

Rysunek 1. Wyświetlacz OLED 0,96 cala firmy Waveshare

Godzina oraz data jest wyświetlana na niewielkim wyświetlaczu OLED o przekątnej 0,96 cala. Ma on rozdzielczość 128 x 64 pikseli. Posiada kontroler SSD1306, który może być sterowany z wykorzystaniem interfejsu I2C lub SPI. Górna cześć wyświetla piksele w kolorze żółtym, reszta pikseli jest w kolorze niebieskim. Wybór interfejsu odbywa się za pomocą lutowanych zworek z tyłu modułu. Domyślnie moduł wykorzystuje interfejs SPI. Podłączenie z płytką KAmduino UNO zostało przedstawione poniżej:

Pin KAmduino UNO Pin wyświetlacza OLED
+5V VCC
GND GND
13 RES
12 CS
11 D/C
10 CLK
9 DIN
Instalacja biblioteki oraz przykładowe użycie wyświetlacza OLED zostało przedstawione w artykule [PRZYKŁAD] Wyświetlacz OLED oraz KAmduino UNO.

Rysunek 2. Moduł zegara czasu rzeczywistego oparty na układzie DS1307

Informacje o aktualnej dacie i godzinie będą pobierane z modułu zegara czasu rzeczywistego opartego na układzie DS1307. Do komunikacji z modułem służy interfejs I2C. Z przodu modułu znajduje się gniazdo na baterię CR1220, która podtrzymuje działanie zegara RTC w przypadku odłączenia od zasilania.

Instalacja biblioteki oraz omówienie funkcji tej biblioteki zostało opisane w artykule; [PRZYKŁAD] KAmduino oraz moduł RTC z układem DS1307.

W celu współpracy z płytką KAmduino UNO, należy podłączyć zasilanie 5 V oraz linie komunikacyjne interfejsu I2C. Połączenie zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Pin KAmduino UNO Pin modułu RTC
+5V 5V
GND GND
SDA(A4) SDA
SCL (A5) SCL

Płytka KAmduino UNO z podłączonym wyświetlaczem OLED oraz modułem RTC z układem DS1307 prezentuje się następująco:

Rysunek 3. Płytka KAmduino UNO z podłączonym modułem RTC oraz wyświetlaczem OLED

Autor: Patryk Mądry