MINIaturowa LOGIKa

Wystarczy jedna!

Twórcy układów „mini” posunęli się krok dalej i zaoferowali konstruktorom układy, które w skali „mini” można nazwać (oczywiście z przymrużeniem oka) układami programowalnymi. Z założenia układy te można wykorzystać do stworzenia dowolnej, 2-argumentowej funkcji logicznej (zazwyczaj mogą spełniać także rolę inwerterów oraz 2-wejściowych multiplekserów), a o konfiguracji decyduje nie zawartość pamięci konfigurującej (jak w prawdziwych PLD), a sposób podłączenia wejść układu. Bramki uniwersalne mają zazwyczaj 3 wejścia, których funkcje zmieniają się (za wyjątkiem wyjścia) w zależności od wybranego trybu pracy układu. Obecnie są dostępne na rynku cztery bramki uniwersalne (1G57, 1G58, 1G97 i 1G98, rys. 6), produkowane w różnych technologiach (np. Texas Instruments oferuje wersje LVC i AUP, Toshiba – LCX i STA).

 

 

Rys. 6. Bramki uniwersalne (1G97 i 
1G98)

Rys. 6. Bramki uniwersalne (1G97 i 1G98)

 

Schemat logiczny układu 74AUP/LVC1G97 pokazano na rys. 7. Jak widać, bramki uniwersalne są budowane na bazie stosowanej już w układach TTL konfiguracji AOI (AND-OR-Invert). W podobny sposób były zbudowane między innymi układy: 7450, 7451, 7453 i 7454.

 

 

Rys. 7. Schemat logiczny układu 
74AUP/LVC1G97

Rys. 7. Schemat logiczny układu 74AUP/LVC1G97

 

 

Możliwe konfiguracje uniwersalnej bramki logicznej 1G97

 

 
Tab. 1. Zestawienie wybranych parametrów różnych rodzin miniaturowych układów logicznych

Rodzina

Napięcie

zasilania [V]

Typowy czas

propagacji [ns]

Maksymalne

napięcie wejściowe [V]

AHC 2…5,5 5 5,5
AHCT 4,5…5,5 5 5,5
AUC 0,8…2,7 2 3,6
AUP 0,8…3,6 2,5 3,6
CBT 4,5…5,5 0,25 5,5
CBTD 4,5…5,5 0,25 5,5
CBTLV 2,3…3,6 0,25 3,6
HC 2…6 25 6
HCT 4,5…5,5 20 5,5
LCX 1,8…5,5 5,2 5,5
LVC 1,65…5,5 3,5 5,5
VCX 0,9…3,3 2 5,5

O autorze