Uniwersalny filtr górnoprzepustowy (FGP)

Uniwersalny moduł filtrujący sygnały o częstotliwościach leżących poniżej pewnej granicy może znaleźć szereg zastosowań w sprzęcie audio. Przykładem zastosowania może być odseparowanie od wejścia wzmacniacza mocy sygnału zawierającego przydźwięk sieci energetycznej (50 lub 100 Hz), co jest typowe dla niektórych magnetofonów oraz gramofonów analogowych. Filtry dolnoprzepustowe wchodzą w skład układów poprawiających wyrazistość mowy, pozwalają także zmieniać brzmienie odtwarzanej muzyki. Nie są to oczywiście wszystkie możliwe aplikacje, także częstotliwość odcięcia (filtracji) można dobierać dość dowolnie. Przedstawiony przez nas układ jest prostym, stereofonicznym filtrem Butterwortha drugiego rzędu o dużej dobroci. Na rys. 1 znajduje się schemat ideowy proponowanego rozwiązania. Elementem aktywnym filtru jest wzmacniacz operacyjny TDA2320. Zastosowanie tego typu układu pozwala na zachowanie dobrej jakości dźwięku przy stosunkowo niewielkiej cenie kompletnego urządzenia. Możliwe jest oczywiście zastosowanie w miejsce US1 innego podwójnego wzmacniacza operacyjnego (np. serii TL07X), co nie powinno radykalnie odbić się na pracy układu.
Częstotliwość graniczną filtrów można zmieniać poprzez dobór dwóch kondensatorów na każdy kanał – są to C1..4. W tab. 1 zamieszczono zestawienie zalecanych wartości pojemności dla częstotliwości najpowszechniej stosowanych w tego typu filtrach. Ponieważ wzmacniacze operacyjne pracują w układzie wtórnika napięciowego układ nie jest mocno czuły na przesterowania i pozwala na dość swobodny dobór wartości napięcia wejściowego.
Urządzenie montuje się na płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 1. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 2. Widok płytki drukowanej od strony elementów

Rys. 2. Widok płytki drukowanej od strony elementów

Rys. 3. Widok płytki drukowanej od strony lutowania

Rys. 3. Widok płytki drukowanej od strony lutowania

Moduł FGP powinien być zasilany napięciem symetrycznym, najlepiej o wartości +/-15 V. Duże znaczenie dla poprawnej pracy układu ma dobre wyfiltrowanie napięcia zasilającego.

Tab.1. Wartości pojemności kondensatorów C1..4 dla różnych częstotliwości odcięcia.

fo [Hz] C [nF]
15 680
22 470
30 330
55 220
100 100

 

Wykaz elementów

Rezystory
R1 120
R3 10 k
RP1 1.5..4k7 R-pack w obudowie SIL8 lub SIL9
Kondensatory
C1 10 µF/16V
C2 100 µF/16V
C3 1 µF/16V
C4, C5 30 pF
Półprzewodniki
D1 1N4148
US1 SAA3049
US2 SFH505 lub podobny
Inne
IDC20 Złącze IDC2*10
X1 Kwarc 4 MHz

 

Do pobrania

O autorze