LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Zdalne sterowanie podczerwienią

Ten prosty układ umożliwi zdalne sterowanie różnymi urządzeniami w domu, przy pomocy standardowego pilota (pracującego w kodzie RC-5) od telewizora.

Kompletny układ zdalnego sterowania składa się z dwóch modułów:

W artykule Uniwersalny odbiornik – dekoder kodu RC-5 opisaliśmy moduł odbiornika podczerwieni pracującego w najpopularniejszym w chwili obecnej w naszym kraju (i nie tylko) standardzie RC5. Zaletą tego odbiornika jest prosta konstrukcja, bardzo dobre parametry odbiorcze i wbudowany w odbiornik dekoder adresowy i danych. Większość nadajników zdalnego sterowania produkowanych w naszym kraju wykonana jest na układzie firmy Philips SAA3010 lub jego odpowiedniku, dzięki czemu bardzo łatwe jest zakupienie gotowego pilota lub jego samodzielne wykonanie.
Konstrukcja dekodera jest szalenie uniwersalna, co spowodowało, że wykonanie w pełni funkcjonalnego układu zdalnego sterowania wymaga zastosowania dodatkowych elementów. Opracowane przez nas urządzenie umożliwi pod połączeniu z modułem odbiorczo-dekodującym przełączanie 16 różnych wejść (można je wykorzystać np. do zmiany programów w tunerze radiowym), a dodatkowo przewidziano oddzielne wyjście do sterowania zasilaniem dołączanego do zdalnego sterowania odbiornika. Atrakcyjność projektu podnosi możliwość ustalenia indywidualnego adresu odbiornika (w zakresie 0..31).
Schemat elektryczny układu znajduje się na rys. 1. Złącze Zl1 umożliwia połączenie modułu odbiorczo-dekodującego z dekoderem. Na rys. 2 przedstawiono oznaczenia wyprowadzeń złącza Zl1.
Przy pomocy jumperów JP1..5 można ustalić adres odbiornika (zgodnie z tab. 1), co zapobiegnie pokrywaniu się kodów poleceń stosowanych w naszym odbiorniku z kodami innych urządzeń wykorzystywanych w domu. Jest to dość istotne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ jednym z ważniejszych założeń jakimi kierowano się podczas opracowywania tego układu, była możliwość wykorzystania standardowego pilota, generującego sygnał wyjściowy w kodzie RC-5. Rezystory R1..5 ustalają na wejściach !A4..0 stany logiczne „0”, co jest interpretowane przez układ SAA3049 (znajdujący się w module odbiorczym) jako logiczna „1”.
Dekoder, którego schemat widać na rys. 1 skonstruowano w taki sposób, że rozkazy o numerach z zakresu 0..15 powodują pojawienie się „0” logicznego na wyjściu demultipleksera US3 o takim samym numerze, a dowolny rozkaz o numerze powyżej 15 powoduje zmianę stanu na wyjściu przerzutnika US4A. Każde kolejne wygenerowanie rozkazu o kodzie z podanego zakresu powoduje zmianę stanu wyjścia Q US4A na przeciwny. Tranzystor T2 spełnia rolę bufora prądowego i jednocześnie inwertera. Jeżeli na wyjściu Q US4A pojawia się „1” to przez kolektor T2 i włączone z nim w szereg obciążenie (np. cewkę przekaźnika) płynie prąd. Układ różniczkujący C1, R8 zapewnia wstępne, po włączeniu zasilania, wyzerowanie przerzutnika US4A.
Bramki NOR (US1) i AND (US2) spełniają rolę pomocniczego dekodera kodu rozkazu, który rozdziela rozkazy na dwie wymienione wcześniej grupy (o kodzie poniżej i powyżej 15). Tranzystor T1 odwraca fazę sygnału potwierdzenia poprawności odbioru z układu SAA3049, który jest zamontowany w module odbiorczym. Z wyjścia kolektorowego T1 krótki impuls dodatni powoduje wpis do rejestru wejściowego US3 (dla kodów rozkazu poniżej 15) lub generowany jest impuls zegarowy, zmieniający stan wyjścia przerzutnika US4A. Jednocześnie, także do kolektora T1, dołączona jest dioda LED D1, która w chwili potwierdzania przez układ SAA3049 poprawności odbioru impulsowo gaśnie.
Schemat montażowy z rozmieszczeniem elementów widoczny jest na rys. 3. Montaż układu nie powinien sprawić żadnych trudności, należy pamiętać o stosowaniu podstawek pod wszystkie układy scalone.

 

Rys. 1. Schemat elektryczny 
układu

Rys. 1. Schemat elektryczny układu

 

 

Rys. 2. Oznaczenia wyprowadzeń złącza Zl1

Rys. 2. Oznaczenia wyprowadzeń złącza Zl1

 

Tagi: LED, RC-5