Zestaw testowy audio

Rys. 3. Schemat montażowy od strony elementów

Rys. 3. Schemat montażowy od strony
elementów

Rys. 4. Widok płytki drukowanej od strony elementów

Rys. 4. Widok płytki drukowanej od
strony elementów

Rys. 5. Widok ścieżek od strony lutowania

Rys. 5. Widok ścieżek od strony lutowania

Pomocą może być rys. 6.
Zalecane jest zamknięcie testera w obudowie (metalowej lub plastikowej) i wyprowadzenie na ściankę przednią tylko elementów regulacyjnych i złącz.
Ze względu na niewielką moc jaką pobiera tester nie jest wymagane stosowanie do niego specjalnego zasilacza, bardzo wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie popularnego zasilacza wbudowanego we wtyczkę. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić zasilacz jest napięcie wyjściowe mieszczące się w granicach 9..12 V i wydajność prądowa min. 400 mA.

Rys. 6.

Rys. 6.

Wykaz elementów

Rezystory
R1, R2, R3, R4, R5, R6 100 k
R7, R8 330 k
R9, R10 1 k
R11, R12 47 k
R13 50
R14 10
R15 1,2 k
Kondensatory
C1 22 nF
C2, C7, C12 100 nF
C3, C4 470 nF
C5, C6, C14 220 nF
C8 100 µF/25V
C9 1000 µF/25V
C10 220 µF/10V
C11 47 nF
C13 10 µF/16V
Półprzewodniki
D1 LED
Gl1 Glosnik 4..40 W/0,25 W
M1 1 A/50V
US1 358
US2 LM386
Inne
P1, P2, P3 10 k?/B
P1 przelacznik podwojny, dwupolozeniowy
P4 2,2 k? – miniaturowy potencjometr montażowy
Zl1, Zl2, Zl3 Chinch

 

Do pobrania

O autorze