8 i 32: ekspresowy przegląd mikrokontrolerów z oferty STM32

 

Firma STMicroelectronics wyforsowała się w ostatnich latach na pozycję jednego z rynkowych, „mikrokontrolerowych” liderów. Podstawą tego sukcesu są mikrokontrolery z rodziny STM32 (z rdzeniem Cortex-M3), ale popularność firmowej oferty wzmacniają nowoczesne mikrokontrolery 8-bitowe z rodziny STM8.

STM32: szybko, dużo, tanio

Rodzina STM32 składa się z trzech rodzin układów: STM32F (podstawowa), STM32L (o obniżonym poborze mocy) oraz STM32W (mikrokontroler zintegrowany z transceiverem radiowym). Największą popularnością cieszą się wśród konstruktorów mikrokontrolery z rodziny STM32F składającej się z pięciu podrodzin (rys. 1), których wewnętrzne wyposażenie dostosowano do przewidywanych obszarów aplikacji, o których mówią nazwy podrodzin:

  • Connectivity Line (STM32F105/107),
  • Performance Line (STM32F103),
  • USB Access Line (STM32F102),
  • Access Line (STM32F101),
  • Value Line (STM32F100).

 

Rys. 1. Wyposażenie 
mikrokontrolerów należących do rodziny STM32F

Rys. 1. Wyposażenie mikrokontrolerów należących do rodziny STM32F

 

 

Różnice pomiędzy poszczególnymi podrodzinami polegają nie tylko na wyposażeniu, ale także na maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości taktowania CPU: najszybsze z nich mogą być taktowane sygnałami zegarowymi o częstotliwości 72 MHz, najwolniejsze – 24 MHz. Równie duże rozpiętości można zaobserwować w pojemnościach pamięci wbudowanych w mikrokontrolery: Flash są oferowane w przedziale od 16 kB do 1 MB, a SRAM w przedziale od 4 kB do 96 kB. Także zakres dostępnych obudów (i nieodłącznie związana z nimi liczba linii I/O) zaspokoi potrzeby konstruktorów: najmniejsze dostępne są QFN36 oraz LQFP48, a największe LPQFP i BGA ze 144 wyprowadzeniami. Jak widać, pomimo kipiącej nowoczesności architektury, producent zadbał o producentów nie dysponujących zaawansowanymi liniami montażowymi i stosującymi w projektach 4- i więcej warstwowe płytki drukowane.

 

Fot. 2. <A title=ZL31ARM to jeden z najtańszych obecnie na rynku, do tego wyposażony w programator-debugger, zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów STM32″>

Fot. 2. ZL31ARM to jeden z najtańszych obecnie na rynku, do tego wyposażony w programator-debugger, zestaw ewaluacyjny dla mikrokontrolerów STM32

 

O autorze