Oprogramowanie sterujące pracą interfejsu ST-Link

 

Krajowa wersja programatora-debuggera ST-Link, znana pod nazwą ZL30PRG, zdominowała krajowy rynek narzędzi uruchomieniowych dla mikrokontrolerów STM32. Do niedawna atutem tego interfejsu – poza dużymi możliwościami funkcjonalnymi – były przede wszystkim przystępna cena i możliwość pracy w środowiskach µVision firmy Keil (ARM) oraz Workbench (IAR). Od kilku tygodni liczba atutów znacznie wzrosła: dostępne są bowiem kolejne programy potrafiące obsłużyć ST-Linka, jest on także jedynym programatorem-debuggerem obsługiwanym przez bezpłatną wersję pakietu TrueStudio firmy Atollic.

Opracowany przez firmę STMicroelectronics interfejs ST-Link jest sprzętowym debuggerem zintegrowanym z programatorem, przystosowanym do współpracy z mikrokontrolerami z rodzin STM32 (obsługuje je poprzez JTAG lub SWD) oraz STM8 (obsługuje je poprzez interfejs SWIM) – rys. 1. Firmware interfejsu ST-Link (ZL30PRG) jest nieustannie rozwijane, dzięki czemu są usuwane błędy wykrywane podczas używania interfejsu, zwiększana jest także jego funkcjonalność. Wymiana firmware’u nie wymaga od użytkownika specjalnych zabiegów, do tego celu jest bowiem wykorzystywana procedura DFU (Device Firmware Upgrade) w całości realizowana przez oprogramowanie udostępnione przez producenta. Informacje o nowych wersjach firmware są publikowane na stronie www.stm32.eu.

 

Rys. 1. Interfejs ST-Link można 
wykorzystać do 
debugowania i programowania pamięci mikrokontrolerów STM32 i STM8 za pomocą różny

Rys. 1. Interfejs ST-Link można wykorzystać do debugowania i programowania pamięci mikrokontrolerów STM32 i STM8 za pomocą różny

 

O autorze