Zasilacze LED z oferty Prema Semiconductor

Producenci elektroniki profesjonalnej od wielu lat bardzo chętnie stosują w swoich wyrobach układy ASIC. Jest to rozwiązanie, które przy względnie niskich nakładach finansowych pozwala implementować własne opracowania aplikacyjne w jednym układzie scalonym. Wśród liczących się w świecie producentów takich chipów jest niemiecka firma Prema Semiconductor.

Na liniach produkcyjnych Premy powstają układy ASIC ( Application Specific Integrated Circuit ) o dużym stopniu upakowania, przystosowane do pracy z sygnałami analogowymi i mieszanymi, zasilane napięciem od 1 do 80 V. ASIC jest technologią przeznaczoną zasadniczo do realizacji układów scalonych wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta, według jego własnego  projektu. Trudno więc znaleźć ich odpowiedniki wytwarzane przez innych producentów. Układy ASIC sprawdzają się doskonale w nisko seryjnej produkcji, a dzięki możliwości scalania wielu bloków funkcjonalnych w jednym chipie, upraszczają również pracę konstruktorom urządzeń elektronicznych. Pojedyncze układy stanowią niemal gotowe aplikacje. Technologia ASIC jest kojarzona najczęściej wyłącznie z układami cyfrowymi. Prema Semiconductor ma jednak znacznie szerszą ofertę: od bardzo prostych układów elektronicznych, przez złożone rozwiązania typu SoC (System On Chip ), kończąc na mikrotechnologiach optycznych i magnetycznych (Micro Systems Technology – MST, MOEMS). Układy są produkowane w technologii bipolarnej i BICMOS, w wielkiej skali integracji (ALSI). Klientami firmy Prema są producenci średnio- i wysokoseryjnej elektroniki profesjonalnej. Na uwagę zasługuje krótki czas przygotowania i wdrożenia układów ASIC.

Stała oferta

Oprócz układów ASIC produkowanych na zlecenia firm zewnętrznych do ich wyłącznego wykorzystywania w ofercie Premy znajdują się bardzo interesujące układy ASSP wykonane tą samą technologią, lecz dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Poniżej przedstawiono kilka z nich.

 

Rys. 1. PR4404 - sterownik diod 
Power LED z przetwornicą podwyższającą  (boost)

Rys. 1. PR4404 – sterownik diod Power LED z przetwornicą podwyższającą (boost)

 

Układ jest przeznaczony do sterowania jedną, dwoma lub trzema diodami Power LED. Maksymalny prąd wyjściowy uzyskiwany przy zasilaniu jednym ogniwem 1,2/1,5 V osiąga wartość 150 mA lub 300 mA przy zasilaniu z dwóch ogniw 2,4/3,0 V. Napięcie wejściowe wymagane do wzbudzenia przetwornicy jest równe 1 V. Sterownik umożliwia regulację jasności świecenia diod przy zastosowaniu zewnętrznego sygnału PWM, może być również włączany lub wyłączany sygnałem cyfrowym. Bardzo przydatną cechą jest blok zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem ogniw zasilających, przydatny wtedy, gdy są stosowane akumulatory. Do realizacji kompletnej aplikacji wystarczy zaledwie kilka elementów zewnętrznych, w tym dioda Schottky’ego, dławik i kilka kondensatorów. Przy projektowaniu PCB ważne jest zapewnienie odpowiedniej grubości ścieżek, ponieważ w niektórych z nich może płynąć prąd o natężeniu do 2 A. Układ jest produkowany w obudowie 8L SOIC, może pracować w zakresie temperatur –20…+125°C.

 

Rys. 2. PR4010 - 10-kanałowy 
sterownik diod LED

Rys. 2. PR4010 – 10-kanałowy sterownik diod LED

 

Układ jest przeznaczony do sterowania linijką 10 diod LED, zapewniając stały prąd wyjściowy (do 10 mA) dla każdej z nich. Prąd diod jest regulowany za pomocą jednego, zewnętrznego rezystora. Zaimplementowana funkcja Power-on-reset zapewnia wyłączenie driverów wyjściowych, jeśli napięcie zasilające jest niższe niż VPOR. Możliwe jest również natychmiastowe wyłączenie wszystkich diod przez podanie na wejście BLANK napięcia o poziomie logicznym „1”. Wejście to może być również wykorzystane do regulacji jasności świecenia wszystkich diod LED. W tym celu należy podać na nie przebieg PWM. Sterownik współpracuje z mikrokontrolerem poprzez 3-przewodowy interfejs szeregowy. Możliwe jest kaskadowe łączenie układów, będące idealnym rozwiązaniem na przykład do budowy reklam i tablic świetlnych. Wykorzystywana jest do tego linia OUT, będąca przeniesieniem z ostatniego drivera, współpracująca z wejściem DIN. Układ jest produkowany w obudowie SSOP-20, może pracować w zakresie temperatur –20…+125°C. Napięcie zasilające jest równe 5 V.

O autorze