LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Uniwersalny filtr dolnoprzepustowy (FDP)

Filtr dolnoprzepustowy może znaleźć wiele zastosowań w sprzęcie audio, jako uniwersalny moduł ograniczający od góry pasmo przenoszone przez układ. Ograniczenie tego typu może np. zapobiegać wzbudzaniu się wzmacniacza, może być przydatne przy korygowaniu charakterystyki przenoszenia układów m.cz, doskonale spełnia także rolę statycznego ogranicznika szumów.
Schemat elektryczny układu przedstawiono na rys. 1. W tab. 1 znajdują się typowe wartości stosowanych kondensatorów oraz odpowiadające im częstotliwości odcięcia.
Filtr wykonano w oparciu o wzmacniacz operacyjny audio, produkowany przez STMicroelectronics, oznaczony TDA2320. Jest to typowa aplikacja tego układu, zalecana przez producenta. Zaletą tego układu jest stosunkowo niska cena i dobre parametry akustyczne.
Urządzenie wykonane wg schematu z rys. 1 jest filtrem drugiego rzędu. Kaskadowe połączenie dwóch takich modułów poprawia charakterystykę filtracji, dając silniejsze tłumienie częstotliwości leżących powyżej częstotliwości granicznej. Możliwe jest także kaskadowe połączenie filtrów FGP i FDP, dzięki czemu uzyskujemy pasmowoprzepustową charakterystykę przenoszenia.
Urzadzenie można zmontować na płytce drukowanej zamieszczonej na wkładce wewnątrz numeru. Rozmieszczenie elementów na płytce przedstawiono na rys. 2. Napięcie zasilające układ powinno mieścić się w granicach +/-10…15V.

Rys. 1. Schemat elektryczny filtra

Rys. 1. Schemat elektryczny filtra

Rys. 2. Schemat montażowy płytki drukowanej

Rys. 2. Schemat montażowy płytki drukowanej