Precyzyjne opóźnienia w połączeniu z trybami oszczędzania energii w STM32, część 1

List. 2. Implementacja funkcji opóźniających umieszczona w pliku sleep.c

O autorze