LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

R&S RTO: minimalizacja czasu martwego pozwala na błyskawiczną kontrolę błędów i analizę

Układ ASIC umożliwia zastosowanie różnorodnych funkcjonalności zarówno przy gromadzeniu danych, jak i analizie zgromadzonych w pamięci próbek. (rys. 7). Blok funkcyjny ASIC przeznaczony do akwizycji danych może przekazywać dane pochodzące z przetwornika A\C do pamięci akwizycji w czasie rzeczywistym. Blok akwizycji posiada nowe możliwości, wliczając w to regulację filtru i proste funkcje matematyczne typu ADD, SUBB oraz INV, a także potrafi współbieżnie wykonywać  do trzech funkcji decymacji (próbkowanie, wykrywanie maksimum, HiRes, RMS).

 

 

Rys. 7. Architektura oscyloskopu 
R&S RTO łączy akwizycję oraz przetwarzanie danych w szybkim układzie ASIC w celu minimalizacji czasu martwego.

Rys. 7. Architektura oscyloskopu R&S RTO łączy akwizycję oraz przetwarzanie danych w szybkim układzie ASIC w celu minimalizacji czasu martwego.

 

 

Wiele funkcji analiz oscyloskopu zrealizowano bezpośrednio w sprzęcie w bloku przetwarzania ASIC. Wśród nich znajduje się interpolacja przebiegu, operacje arytmetyczne na przebiegu, funkcje matematyczne i wiele opcji pomiarowych i analizy, takich jak markery, histogramy i maski. Imponująca funkcjonalność ASIC zawiera również wydajne kontrolery pamięci, pierwszy na świecie cyfrowy system wyzwalania czasu rzeczywistego oraz liczne kontrolery grafiki.
Bogactwo możliwości zawartych w bloku ASIC jest kluczem do uzyskania wiodącej na rynku częstotliwości akwizycji wynoszącej milion przebiegów na sekundę. Wykonany w technologii 90nm, układ ASIC posiada 15 milionów bramek, 1295 nóżek i zegar o częstotliwości 500 MHz.

Natychmiastowe wyniki, również z funkcjami analizy

W normalnym trybie, oscyloskop R&S RTO oferuje wysokie częstotliwości akwizycji bez żadnych ograniczeń. Jednak krótkie okresy martwe są zazwyczaj szczególnie istotne podczas wykonywania dodatkowych pomiarów i analiz. Jeśli te funkcje realizowane są programowo, czas martwy znacznie się wydłuża, a urządzenie będzie potrzebowało dłuższego okresu, aby zebrać dane i przetworzyć odpowiednią liczbę przebiegów w celu uzyskania wiarygodnych danych statystycznych. Dzięki oscyloskopom R&S RTO, takie ograniczenia należą już do przeszłości. Analizy są realizowane sprzętowo, a zdolność do wykonywania ich równolegle zapewnia wysokie częstotliwości akwizycji, nawet z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji (tabela 8).

 

 

Rys. 8. Maksymalne 
częstotliwości akwizycji oscyloskopów R&S RTO dla różnych funkcji analizy.

Rys. 8. Maksymalne częstotliwości akwizycji oscyloskopów R&S RTO dla różnych funkcji analizy.

 

 

Jest to szczególnie widoczne przy testach z maską, używanych do weryfikacji warstwy fizycznej interfejsu danych. Te testy wymagają znacznych ilości przebiegów w ceku uzyskania miarodajnych rezultatów. Starsze oscyloskopy o częstościach akwizycji na poziomie 100 przebiegów/s potrzebowały długiego czasu, aby wykonać test z maską. Częstość akwizycji serii R&S RTO pozostaje mimo to niezwykle wysoka, ponieważ testowanie z maską jest zrealizowane w sprzęcie w celu zminimalizowania czasu martwego.

Podsumowanie

Wszystkie oscyloskopy cyfrowe bywają przez pewien czas ślepe. Jednakże w oscyloskopach R&S RTO funkcjonalności związane z akwizycją i przetwarzaniem sygnałów zostały zrealizowane sprzętowo, by zredukować czas pracy martwej.To niestandardowe rozwiązanie ma istotne zalety, gdy zachodzi potrzeba wykrycia zaburzeń, pozwala też oscyloskopom szybko dostarczyć wiarygodnych rezultatów pomiarów, nawet podczas dokonywania złożonych procesów analizy.

 

 

Rys. 9. Dzięki maksymalnej 
szybkości akwizycji przekraczającej 600 000 przebiegów na sekundę, oscyloskopy R&S RTO są pierwszymi, które pozwalają na szybkie testy 
z maską o wysokiej statystycznej wiarygodności.

Rys. 9. Dzięki maksymalnej szybkości akwizycji przekraczającej 600 000 przebiegów na sekundę, oscyloskopy R&S RTO są pierwszymi, które pozwalają na szybkie testy z maską o wysokiej statystycznej wiarygodności.

 

 

Te zalety, w połączeniu z innowacyjnym cyfrowym systemem wyzwalania, wysoką dokładnością pomiarów, niskoszumnym wejściem, pojedynczym konwerterem A\C z częstotliwością próbkowania 10 GHz i intuicyjnym interfejsem sprawiają, że oscyloskop R&S RTO jest doskonałym wyborem dla wyposażenia laboratorium badawczego.

Rohde & Schwarz