Atmel AT42QT1011 – bezstykowy „mikroswitch”

  • na rysunku 4: grupy paczek przebiegów próbkujących (każda składa się z przebiegów pokazanych na rysunku 2) w trybie Low Power (nieco zniekształcone ze względu na zbyt małą pojemności pamięci próbek oscyloskopu),

 

Rys. 4. Grupy paczek przebiegów 
próbkujących w trybie Low Power

Rys. 4. Grupy paczek przebiegów próbkujących w trybie Low Power

 

 

  • na rysunku 5: przebiegi jednego cyklu pomiarowego, po zbliżeniu palca do powierzchni czujnika.

 

Rys. 5. Przebiegi jednego cyklu 
pomiarowego

Rys. 5. Przebiegi jednego cyklu pomiarowego

 

 

Układ AT42QT1011 wyposażono w interesującą funkcję o nazwie HeartBeat, której zadaniem jest sygnalizacja systemowi nadzorującemu pracę kontrolera klawiatury poprawność jego funkcjonowania. Funkcja HeartBeat do sygnalizacji wykorzystuje wyjście OUT, które jest przełączane w stan wysokiej impedancji na 15 µs tuż przed rozpoczęciem każdego cyklu pomiarowego. Podciągnięcie tego wyjścia do plusa zasilania spowoduje w takich momentach pojawienie się na wyjściu krótkich impulsów „1”, jak pokazano na rysunku 6.

 

Rys. 6. Przebiegi na wyjściu 
AT42QT1011 generowane przez funkcję HeartBeat

Rys. 6. Przebiegi na wyjściu AT42QT1011 generowane przez funkcję HeartBeat

 

 

Na fotografii 7 pokazano rozmieszczenie na płytce zestawu jego poszczególnych elementów.

 

Fot. 7. Rozmieszczenie elementów 
zestawu testowego

Fot. 7. Rozmieszczenie elementów zestawu testowego

Do pobrania

O autorze