Seoul 5630: LED-owy luksus, którego każdy może doświadczyć

Na rysunku 6 pokazano zależność natężenia emitowanego światła od temperatury złącza półprzewodnikowego: wykres potwierdza, że struktury LED nie lubią wysokich temperatur.

 

Rys. 6. Zależność 
natężenia emitowanego światła od temperatury złącza LED

Rys. 6. Zależność natężenia emitowanego światła od temperatury złącza LED

Producent w materiałach promocyjnych zwraca uwagę na jeszcze jeden atut diod STW0Q2PA: wartość współczynnika oddawania barw(CRI – Color Rendering Index), która jest obiektywną miarą jakości barwy światła, wynosi 68. Jest to wartość (co prawda równa minimalnej zalecanej, w droższych rozwiązaniach pożądane jest CRI powyżej 75) pozwalająca stosować LED w podświetlaczach wyświetlaczy LCD lub systemach oświetleniowych, w których ważna jest wierność oddawania kolorów oświetlanych przedmiotów.

Rys. 7. Charakterystyka kątowa emisji światłą przez STW0Q2PA

Rys. 7. Charakterystyka kątowa emisji światłą przez STW0Q2PA

Zakres dopuszczalnej temperatury pracy diod STW0Q2PA mieści się w przedziale od -40 do +85°C, dopuszczalne maksymalne natężenie prądu zasilającego (suma dla obydwu struktur) bez dodatkowego chłodzenia wynosi 100 mA, a kąt emisji światła wynosi 120° (rysunek 7). Struktury LED zastosowane w STW0Q2PA wyposażono w podstawowe zabezpieczenie antyprzepięciowe – diody Zenera (rysunek 8) – które zapobiegają ich uszkodzeniom wywołanym wyładowaniami elektrostatycznymi.

Rys. 8. Budowa wewnętrzna diody STW0Q2PA

Rys. 8. Budowa wewnętrzna diody STW0Q2PA

Diody STW0Q2PA to czwarty w ofercie Seoul Semiconductor typ LED produkowanych w 4-pinowych obudowach o wymiarach 5,6x3x0,9 mm (tabela 1). Są one ze sobą mechanicznie kompatybilne, co ułatwia migrację pomiędzy poszczególnymi typami LED.

Tab. 1. Diody z oferty Seoul Semiconductor dostępne w 4-pinowych obudowach o wymiarach 5,6x3x0,9 mm

Typ

Wymiary
[mm]

UF
[V]

l+
[mcd]

CCT
[K]
IF
[mA]
Kąt świecenia Wartość CRI
STW8Q14B 5,6x3x0,9 3,2 10300 2600-7000 100 120° CRI=80
STW8Q2PA 5,6x3x0,9 3,2 8500 2600-7000 100 120° CRI=80
STW0Q14A 5,6x3x0,9 3,2 5200 4700-8200 60 120° CRI=68
STW0Q2PA 5,6x3x0,9 3,2 10500 4700-7000 100 120° CRI=68

Rys. 9. Zalecany (bezpieczny) schemat łączenia LED w STW0Q2PA

Rys. 9. Zalecany (bezpieczny) schemat łączenia LED w STW0Q2PA

W materiałach firmowych producent dopuszcza możliwość równoległego łączenia obydwu LED, ale nie jest to rozwiązanie poprawne: występuje poważne ryzyko przeciążenia jednej ze struktur, bowiem ich napięcia UF nie są dokładnie takie same. Lepszym wyjściem jest włączenie w szereg z diodami rezystorów wyrównujących o rezystancji kilku Ohmów, jak pokazano na rysunku 9. Do pobrania poniżej pliki produkcyjne prostego adaptera dla diody STW0Q2PA z dwoma rezystorami wyrównującymi, który odpowiada schematowi z rysunku 9 (na płytce nie połączono ze sobą katod obydwu LED, można je połączyć na złączach ARK).

Rys. 10. Schemat 
zasilacza dla STW0Q2PA na układzie BCR450

Rys. 10. Schemat zasilacza dla STW0Q2PA na układzie BCR450

Na rysunku 10 pokazano schemat prostego zasilacza wykonanego na liniowym źródle prądowym BCR450 (Infineon). Nie jest to idealny zasilacz dla diod STW0Q2PA, został wybrany dla celów prezentacyjnych: na schemacie widać bowiem jak za pomocą jednokanałowego zasilacza można zasilić obydwie struktury LED.

Próbki diod STW0Q2PA do testów udostępniła firma Soyter (www.soyter.pl), są one dostępne w sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym www.sensu.pl.

Do pobrania

O autorze