Implementacja obsługi klawiatur pojemnościowych w LPC17xx firmy NXP

Wartości napięcia przetwarzane są następnie przez funkcję _processAdcReading(). Jeśli odczytany poziom napięcia jest większy niż wartość uzyskana podczas kalibracji powiększona o 6% przyjmuje się, że przycisk został naciśnięty (listing 8).

 

Listing 8.

Przedstawiona powyżej idea jest bardzo prostą i wygodną metodą realizacji interfejsów użytkownika z klawiaturami pojemnościowymi. Implementacja sprzętowa wymaga minimalnej ilości elementów zewnętrznych, natomiast implementacja programistyczna wykorzystuje podstawowe peryferia mikrokontrolera oraz nie wymaga skomplikowanych obliczeń i przetwarzania danych w celu uzyskania informacji o stanie przycisków.
Omówiony kod źródłowy przeznaczony jest dla mikrokontrolerów NXP LPC17xx, jednak ze względu na swoją uniwersalność algorytm może zostać łatwo przeniesiony na inne platformy sprzętowe.

 

Literatura

[1] www.nxp.com AN11023 – Capacitive touch sensing using the LPC11xx, Rev. 1, 3 February 2011

Do pobrania

O autorze