Biblioteka STMtouch dla mikrokontrolerów STM8


 


Firma STMicroelectronics rozszerzyła oprogramowanie dla dotykowych czujników pojemnościowych o bibliotekę dla 8-bitowych mikrokontrolerów STM8, w tym także rodziny STM8S oraz STM8L, dedykowanych dla urządzeń o niskim poborze energii.


Biblioteka obsługuje identyfikację dotyku na dwa sposoby:  • poprzez pomiar szybkości ładowania się kondensatora połączonego z rezystorem tzw. RC charging time;

  • poprzez tzw. metodę „charge transfer”, która polega na pomiarze ilości cyklicznych połączeń kondensatora wzorcowego z elektrodą czujnika do momentu naładowania go do odpowiedniego poziomu. Dotknięcie czujnika powoduje, że liczba ta nie jest wartością stałą. Metoda ta zapewnia wysoką czułość i wytrzymałość.

Druga z wymienionych metod umożliwia lepszą obsługę dotykowych regulatorów suwakowych i kołowych, z wykorzystaniem tylko trzech kanałów wejściowych przy rozdzielczości 256 poziomów. Równoczesny odczyt sygnałów z czujników zmniejsza wykorzystanie jednostki arytmetycznej mikrokontrolera, dając programistom możliwość implementacji interfejsu użytkownika i zadań aplikacji w jednym urządzeniu.  Sterowanie dotykiem realizowane z zastosowaniem oprogramowania STMTouch zapewnia niskie zużycie pamięci i wymaga wykorzystania minimalnej ilości urządzeń peryferyjnych. Układy te znajdują zastosowanie w urządzeniach takich jak sprzęt kuchenny, urządzenia mobilne, produkty multimedialne itp.


W celu umożliwienia szybkiego uruchamiania i testowania oprogramowania producent dostarcza nowe zestawy uruchomieniowe z mikrokontrolerami STM8L oraz STM8S. Ponadto dostępne jest oprogramowanie narzędziowe STM Studio ułatwiające programistom lepsze dostosowanie parametrów czujników dotyku, a interfejs graficzny zapewnia prostą obsługę oraz wizualizację informacji o działaniu czujnika.


Najnowszą bibliotekę można pobrać bezpłatnie ze strony: www.st.com wraz z dokumentacją techniczną zawierającą noty aplikacyjne , przykładowe kody programu, zalecenia projektowe itp.

O autorze