LED mocy Seoul Semiconductor z serii Z5: siła w miniaturowej obudowie

Zalecanym sposobem regulacji jasności świecenia jest zasilanie stałym prądem, ze źródła generującego sygnał prostokątny modulowany PWM (Pulse Width Modulation, przykład takiego przebiegu na filmie poniżej), przy czym producent zaleca nie przekraczanie częstotliwości kluczowania PWM o wartości 1 kHz. Jeżeli wartość współczynnika wypełnienia nie przekroczy 10%, dopuszczalne jest zasilanie struktury LED prądem o natężeniu 1 A, co wiąże się jednak z szybkim wzrostem napięcia przewodzenia UF (rysunek 3) i znacznym wzrostem emitowanego strumienia świetlnego (do blisko 230% wartości nominalnej).

Rys. 3. Zależność napięcia U<SUB>F</SUB> od prądu przewodzenia w LED z serii Z5″ src=”/wp-content/uploads/artykuly/LED_mocy_Seoul_Semiconductor_z_serii_Z5_sila_w_miniaturowej_obudowie/rysunek3_0.do_artykulow.gif”></a></p>
<p style=Rys. 3. Zależność napięcia UF od prądu przewodzenia w LED z serii Z5

Prezentowane w artykule diody LED są wewnętrznie zabezpieczone przed uszkodzeniem wywołanym przez zbyt duże napięcie dołączone do wyprowadzeń w kierunku zaporowym. Maksymalna dopuszczalna wartość napięcia rewersyjnego wynosi 5 V, powyżej tej wartości włącza się wewnętrzna dioda Zenera o charakterystyce napięciowo-prądowej zbliżonej do transila. Dioda ta minimalizuje także ryzyko uszkodzenia struktury LED przez wyładowania ESD o wartości ±8 kV dla modelu generującego przepięcie zgodnego z HBM (Human Body Model).

Rys. 4. Przykłady plam świetlnych uzyskanych ze źródła LED Z5 po formowaniu za pomocą dostępnych na rynku soczewek

Rys. 4. Przykłady plam świetlnych uzyskanych ze źródła LED Z5 po formowaniu za pomocą dostępnych na rynku soczewek

Diody z serii Z5 dostępne są w sprzedaży stosunkowo krótko, ale producenci systemów optycznych przygotowali zarówno soczewki, jak i kompletne systemy optyczne, pozwalające wygodnie budować różnego rodzaju źródła światła. Przykłady działania niektórych soczewek dla diod Z5 produkowane przez firmę Ledil pokazano na rysunku 4.
Tomasz Jastrun

 

Do pobrania

O autorze