Freescale Coldfire i Kinetis od środka

Zmiana przypisania frontplane i backplane

Rejestry sterujące LCD mogą skonfigurować każdy pin LCD to pracy jako sygnał zasilający segmenty (frontplane, FP) lub grupy segmentów tworzące znaki (backplane, BP). Przypisania te można zoptymalizować programowo, by dopasować je do budowy konkretnego wyświetlacza. Zmiany używanego LCD mogą być więc obsługiwane poprzez modyfikacje firmware’u, co jest tańsze i szybsze niż przeprojektowywanie części sprzętowej.

Wykrywanie błędów w segmentach

Kontroler segmentowego wyświetlacza LCD sprzętowo wykrywa błędy na pinach LCD. Błędy te, polegające na niespodziewanym włączeniu lub wyłączeniu segmentu mogą skutkować fałszywym odczytem i wprowadzić użytkownika w błąd. Układy wykrywania błędów mogą być wykorzystane do wykrywania problemów z wyświetlaczem oraz połączeniami mikrokontrolera z LCD, zarówno na płytce, jak i między płytką a wyświetlaczem. Układy te próbkują i kwantyzują generowane sygnały LCD, które można następnie analizować pod kątem zmian pojemności w wyświetlaczu, które mogą oznaczać błędy lub uszkodzenia.

 

Rys. 19. Wykrywanie błędów

Rys. 19. Wykrywanie błędów

 

Miganie w trybach oszczędzania energii

Kontroler LCD daje możliwość pracy w trybie migania – zarówno na zasadzie wyświetlanie-wygaszenie, jak i naprzemiennego wyświetlania różnych zestawów znaków, podczas gdy mikrokontroler pracuje w trybie low-power.

Miganie na zasadzie wyświetlanie-wygaszenie polega na okresowym wyłączaniu wszystkich segmentów. Miganie na zasadzie wyświetlania różnych tekstów pozwala z kolei na pokazywanie użytkownikowi innych danych z częstotliwością, którą można konfigurować.

Używając tej funkcji, mikrokontroler może osiągnąć niższe średnie zużycie energii, sterując wyświetlaczem bez wychodzenia z trybu low-power, co pokazano na rysunku 20.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie freescale.com/LCD.

 

Rys. 20. Taktowanie w trybie migania

Rys. 20. Taktowanie w trybie migania

 

Precyzyjne pomiary analogowe i sterowanie

Przetwornik analogowo-cyfrowy

Wbudowany 16-bitowy przetwornik A/C (ADC) wykorzystuje metodę sukcesywnej aproksymacji, szybszą i wymagającą mniej zużycia energii niż popularna metoda sigma-delta. Aby poprawić rozdzielczość, stosowane jest także uśrednianie wartości. Kluczowe charakterystyki modułu ADC to:

  • obsługa wejść jednoliniowych oraz różnicowych,
  • uśrednianie za 1, 2, 4, 8, 16 lub 32,
  • funkcja automatycznego porównywania,
  • synchronizacja wyzwalania z przetwornikiem C/A,
  • konfigurowalna rozdzielczość (8, 10, 12 lub 16 bitów), pozwalająca na wybór szybszej pracy w zastosowaniach nie wymagających wielkiej dokładności.

 

Rys. 21. Schemat blokowy przetwornika A/C

Rys. 21. Schemat blokowy przetwornika A/C

 

O autorze