Infineon TLE4240-3M: liniowy zasilacz LED mocy

Ograniczenia układu TLE4240-3M

Układ TLE4240-3M może prawidłowo pracować w szerokim zakresie napięć zasilania, należy jednak pamiętać o ograniczeniach wynikających z spadku napięcia na złączach zasilanych LED i maksymalnej mocy jaką obudowa układu może rozproszyć.
Diody LED do prawidłowej pracy potrzebują zasilania napięciem przewodzenia UF o wartości nominalnej charakterystycznej dla danego typu diody. W przypadku diod połączonych szeregowo wynikowa wartość UF jest sumą napięć poszczególnych diod:

UF=UFLED1+UFLED2+…UFLEDn

W konsekwencji, minimalna wartość napięcia zasilającego układ TLE4240-3M musi być nieco (o minimalną wartość spadku napięcia na TLD4240 UDROPOUT) większa od:

UZ=UDROPOUT+UF

Dla płytki demonstracyjnej oznacza to konieczność zasilenia napięciem nie mniejszym niż +11 V (przy katalogowym dla diod XLamp ML-B spadku napięcia UFLED=3,3 V):

UZ=0,7+3,3+3,3+3,3=10,6 V

Drugim ograniczeniem, jakie konstruktor korzystający z układu TLE4240 powinien brać pod uwagę, jest największa dopuszczalna moc tracona w strukturze układu bez groźby przekroczenia granicznej temperatury pracy. Obszar bezpiecznej pracy (SOA – Safe Operation Area) pokazano na rysunku 4. Jak widać, maksymalne natężenie prądu wyjściowego jest funkcją napięcia UDROPOUT, które zależy od liczby zasilanych LED, ich napięcia UF i napięcia zasilania, zgodnie ze wzorem:

UDROPUOT=UZ-UFLED1-UFLED2-…-UFLEDn

 

Rys. 4. Obszar SOA dla układu TLE4240

Rys. 4. Obszar SOA dla układu TLE4240

 

Poprawa parametrów termicznych

Skutecznym sposobem poprawienia termicznych warunków pracy układu TLE4240 jest dołączenie jest wyprowadzeń GND do dużych pól miedzianych na powierzchni PCB. Według danych producenta, zastosowanie takiego radiatora o powierzchni 80×80 mm zmniejsza rezystancję termiczną struktura-otoczenie blisko dwukrotnie: ze 179K/W do 99K/W.

 

 

 

Układ TLE4240-3E wyposażono w wyjście diagnostyczne „ST”, sygnalizuje stanem niskim awarię w obwodzie zasilanym. Wyjście jest aktywne gdy prąd obciążenia znacząco się różni od wartości 60 mA. Może to się zdarzyć w dwu przypadkach: na skutek przerwy w obwodzie dołączonych diod lub gdy napięcie zasilania jest zbyt niskie, w konsekwencji przez zasilane LED płynie prąd o zbyt małym natężeniu. Wyjście „ST” może być użyte do sterowania zewnętrznych układów np. portu mikrokontrolera. Ponieważ jest typu otwarty kolektor powinno być dodatkowo podciągane do napięcia zasilania mikrokontrolera poprzez rezystor o wartości 1…4,7kΩ. W prezentowanym projekcie, dzięki zastosowaniu stabilizatora U1 o napięciu wyjściowym 5 V, sygnał z wyjścia „ST” można podawać bezpośrednio na wejścia większości układów i systemów cyfrowych.
Ryszard Szymaniak, Aries RS

 

Do pobrania

O autorze