Tektronix wprowadził na rynek oscyloskopy o paśmie 33 GHz

 

1 sierpnia 2011 roku Tektronix, wiodący na świece producent oscyloskopów, wprowadził do swojej oferty cztery nowe modele oscyloskopów rodziny DPO/DSA70000D z próbkowaniem 100GS/s w czasie rzeczywistym przy włączonych dwóch kanałach analogowych oraz paśmie analogowym (-3 dB) do 25 GHz i 33 GHz we wszystkich czerech kanałach.

 

 

 

Tektronix w nowych przyrządach wprowadził układy scalone w technologii 8HP firmy IBM – krzemowo-germanowe (SiGe) BiCMOS 130 nm – dzięki czemu wydajność układów zwiększyła się dwukrotnie oferując próbkowanie do 100 GS/s w czasie rzeczywistym i umożliwiając dzięki temu pomiary najnowocześniejszych, bardzo szybkich magistral szeregowych, transmisji optycznych czy RF pracujących z prędkościami powyżej 20 Gb/s. Technologia SiGe wykorzystuje wysoce niezawodne i zaawansowane procesy produkcyjne będące efektem 50-letniego doświadczenia firmy IBM na rynku układów krzemowych oferując jednocześnie parametry porównywalne dla materiałów takich jak fosforek indu (InP) i arsenek galu (GaAs).

 

 

 

Oscyloskopy te jako pierwsze oferują pasmo 33 GHz przy próbkowaniu w czasie rzeczywistym do 100 GS/s w trybie ciągłym oraz ekwiwalentnym rzędu 10T próbek/s pozwalając tym samym na wiarygodny pomiar sygnałów o czasie narostu poniżej 20 ps.
Dzięki oprogramowaniu SignalVu® mamy możliwość analizy w dziedzinie częstotliwości w pełnym paśmie oscyloskopu czyli do 33 GHz. Dostępna jest również analiza wektorowa korelacji czasowych w kilku dziedzinach, pomiar różnicowy IQ w paśmie podstawowym do 40 GHz z automatyczną kalibracją oraz automatyczna analiza sygnałów impulsowych.

 

 

 

Aby wyszukać błędy w projekcie szeregowej magistrali, przyrządy serii DSA70000 wyposażono w wyzwalanie wzorcem szeregowym i dekodowanie protokołu z wbudowanym odtwarzaniem sygnału zegara, identyfikacją przejść i dekodowaniem znaków oraz innych elementów protokołu. Dla łatwiejszej analizy zarejestrowaną sekwencję bitów obserwować można w postaci zdekodowanej do postaci słów (dla strumieni danych 8/10 bitowych lub innych). Można tez określić słowo służące za szeregowy wzorzec wyzwolenia. Seria DSA70000 obejmuje standardy transmisji szeregowej do 6.25 Gb/s.
Cała rodzina oscyloskopów wzbogaciła się również w nowy opcjonalny tryb wyzwalania – tzw.  Visual Trigger – pozwalający na dokładne wyspecyfikowanie interesujących zdarzeń wyzwalających bezpośrednio na ekranie oscyloskopu. Do dyspozycji mamy do 8 obszarów o różnych kształtach geometrycznych, możemy również tworzyć zależności pomiędzy tymi obszarami, czyli np. sygnał ma przechodzić przez obszar drugi, ale nie przechodzić przez obszar czwarty, itp.

 

 

 

Cechą całej rodziny oscyloskopów serii 70000 jest najwyższa dokładność pomiaru szumu fazowego i parametrów czasowych jak też doskonałe algorytmy analiz. Rygorystyczne marginesy czasowe wymagają projektów stabilnych i z małym jitterem. Szum fazowy można mierzyć w kolejnych cyklach zegarowych dla pojedynczej akwizycji od każdego impulsu zegara. Pomiary wielokrotne oraz kreślenie trendu szybko obrazują zmiany parametrów czasowych w zmiennych warunkach. Możliwe są pomiary składowej losowej i deterministycznej szumu fazowego jak też całkowitej wartości jittera przy wybranym poziomie BER.

O autorze