Diody Luxeon H w praktycznych aplikacjach

 

Diody Luxeon H produkowane przez firmę Philips Lumileds należą do elitarnego grona LED średniej mocy (1 W), przystosowanych do bezpośredniego zasilania napięciem zmiennym, także bezpośrednio z sieci energetycznej…

 

 

 

 

Cechy i możliwości diod Luxeon H przedstawiliśmy w artykule opublikowanym nieco wcześniej w portalu MIKROKONTROLER.pl, a ze względu na duże zainteresowanie Czytelników tymi elementami zespół portalu przygotował dwa projekty referencyjne z ich zastosowaniem.

Schemat elektryczny pierwszego projektu referencyjnego pokazano na rysunku 1. Jest to podstawowa aplikacja zgodna z zaleceniami producenta LED, w której wykorzystano trzy szeregowo połączone diody LXAC-PW30 z ogranicznikiem natężenia płynącego przez nie prądu w postaci szeregowo włączonego rezystora. W przykładowej aplikacji zastosowano dwa rezystory połączone szeregowo (R1 i R2), dzięki czemu można zastosować rezystory o niewielkich wymiarach (bo mniejszej mocy) i niskiej cenie, ponieważ nie ma konieczności stosowania rezystorów o specjalnej konstrukcji, przystosowanych do tolerowania wysokich napięć.

 

Rys. 1. Schemat elektryczny modułu z diodami Luxeon H z rezystancyjnym ogranicznikiem prądu

Rys. 1. Schemat elektryczny modułu z diodami Luxeon H z rezystancyjnym ogranicznikiem prądu

 

 

Artykuł prezentujący LED z serii Luxeon H jest dostępny tu.

 

Wartość rezystancji tego rezystora jest zależna od czterech czynników:

  • napięcia zasilającego LED,
  • liczby szeregowo połączonych LED,
  • zakładanego natężenia prądu płynącego przez LED (co znajduje oczywiście odzwierciedlenie w jasności ich świecenia),
  • grupy bin określającej wartość napięcia przewodzenia (UF), zgodnie z tabelą 1.

W prezentowanym rozwiązaniu szeregowo połączone LED są zasilane napięciem wyprostowanym dwupołówkowo, co powoduje że częstotliwość ich migania wynosi 100 Hz, przez co – jak sprawdzono w praktyce – nie jest ono dokuczliwe dla oka i nie ma konieczności stosowania kondensatora filtrującego.

 

Obydwa projekty przedstawione w artykule od strony zasilania zachowują się podobnie do klasycznych żarówek, dzięki czemu można m.in. regulować jasność świecenia zastosowanych w nich LED za pomocą standardowych regulatorów fazowych (z triakami). Jest to jedna z przewag aplikacyjnych wysokonapięciowych diod Luxeon H nad diodami „klasycznymi” (niskonapięciowymi).

 

Tab. 1. Zalecane wartości rezystancji ograniczającej prąd płynący przez szeregowo połączone LED z serii Luxeon H przy zasilaniu napięciem 230 VAC

Liczba szeregowo połączonych LED VF (oznakowanie bin) R1+R2 @
IFrms=20mA
[k?]
R1+R2 @
IFrms=25mA
[k?]
R1+R2 @
IFrms=30mA
[k?]
2 H 7 5,5 4,6
J 6,8 5,4 4,4
K 6,6 5,2 4,3
L 6,5 5,1 4,2
3 H 4,9 3,9 3,2
J 4,7 3,7 3
K 4,4 3,4 2,8
L 4,2 3,2 2,6
4 H 3 2,3 1,9
J 2,7 2,1 1,6
K 2,3 1,7 1,4
L 2,1 1,5 1,2

 

Ograniczanie prądu za pomocą rezystorów włączonych szeregowo z diodami LED powoduje w nich nieuniknione straty mocy. W dobrym przybliżeniu można je oszacować na bazie wzoru:

PD=UR1+R2*IF, gdzie:

UR1+R2=2*230/?-3*UF

Wygląd zmontowanej płytki drukowanej modułu testowego pokazano na fotografii 2.

 

Fot. 2. Widok zmontowanej płytki drukowanej modułu z trzema diodami LXAC-PW30 (Luxeon H) i rezystancyjnym ogranicznikiem prądu (cos?=1)

Fot. 2. Widok zmontowanej płytki drukowanej modułu z trzema diodami LXAC-PW30 (Luxeon H) i rezystancyjnym ogranicznikiem prądu (cos?=1)

 

 

Do pobrania

O autorze