STM32-F4: STM-owy Cortex-M4

Budowę – na poziomie ogólnym – mikrokontrolerów STM32-F4 pokazano na rysunku 2. Schemat do złudzenia przypomina budowę mikrokontrolerów STM32-F2. W nowych mikrokontrolerach zastosowano znany ze starszych rodzin moduł ART pozwalający na odczyt zawartości Flash z pełną prędkością taktowania CPU, zastosowano w nich także zoptymalizowaną 7-poziomową magistralę AHB, dzięki której użytkownik może wpływać na sposób komunikacji niektórych, najbardziej wymagających bloków peryferyjnych z CPU i innymi blokami peryferyjnymi.
Producent zapewnia, że zachowano kompatybilność „w dół” bloków peryferyjnych wbudowanych w STM32-F4 z peryferiami zastosowanymi w STM32-F2. Z dostępnych obecnie opisów wynika, że parametry niektórych z nich poprawiono. I tak:

  • timery-generatory PWM mogą być taktowane sygnałem o częstotliwości do 168 MHz,
  • liczniki RTC zapewniają większą iż dotychczas rozdzielczość pomiaru (dziesiąte i setne części sekund),
  • interfejs cyfrowego audio I2S umożliwia w pełni dupleksowy transfer danych, co pozwala stosować mikrokontrolery STM32-F4 w profesjonalnym sprzęcie muzycznym,
  • interfejs MAC Ethernet obsługuje protokół synchronizacji czasu IEEE1588 w nowej wersji v2.
Cechą FPU wbudowanej w mikrokontrolery STM32-F4 jest możliwość bezpośredniego wykonywania kodu wygenerowanego za pomocą pakietu Matlab, co otwiera przed konstruktorami i programistami niewyobrażalne wręcz możliwości obliczeniowe.

Wprowadzono także klika pomniejszych udoskonaleń, będziemy o nich informować po wprowadzeniu nowych mikrokontrolerów do sprzedaży w sieci dystrybucyjnej i opublikowaniu przez producenta oficjalnych wersji dokumentacji.

Rys. 3. Wersje mikrokontrolerów STM32-F4 dostępne w pierwszym etapie wdrażania tej rodziny do sprzedaży

Rys. 3. Wersje mikrokontrolerów STM32-F4 dostępne w pierwszym etapie wdrażania tej rodziny do sprzedaży

 

W skład rodziny mikrokontrolerów STM32 wchodzi obecnie ponad 250 różnych wersji układów, w wielu przypadkach wzajemnie kompatybilnych ze sobą pinowo. Uporządkowanie budowy peryferiów implementowanych w STM32 upraszcza tworzenie uniwersalnych, łatwo przenośnych aplikacji, w czym pomocne są także biblioteki CMSIS.
Na rysunku przedstawiono uproszczone schematy blokowe obecnie dostępnych grup mikrokontrolerów tworzących rodzinę STM32.

Na rysunku 3 pokazano zakresy wyposażenia i dostępnych obudów mikrokontrolerów STM32-F4, które jako pierwsze wprowadzono na rynek. Jak widać, STMicroelectronics stoi na twardym gruncie rzeczywistości: dostępne są przede wszystkim wersje obudów łatwych w tanim montażu. W obudowach BGA dostępne jest zaledwie kilka typów nowych mikrokontrolerów.

Kompatybilność STM32-F2 i STM32-F4
Z informacji udostępnionych przez firmę STMicroelectronics wynika, że mikrokontrolery z tych dwóch rodzin są wzajemnie kompatybilne sprzętowo w zakresie pojemności pamięci Flash od 384 kB do 1 MB i obudowach o liczbie wyprowadzeń od 64 do 176.

Fot. 4. Wygląd zestawu STM32-F4 DiscoveryKit (jeszcze z serii prototypowej, z mikrokontrolerem z rodziny F2)

Fot. 4. Wygląd zestawu STM32-F4 DiscoveryKit (jeszcze z serii prototypowej, z mikrokontrolerem z rodziny F2)

 

Producent zadbał o to, żeby maksymalnie ułatwić start z STM32-F4 początkującym konstruktorm: w najbliższych dniach dostępne będą bardzo tanie zestawy DiscoveryKit z nowymi mikrokontrolerami (fotografia 4), których budowa i wyposażenie są podobne do dobrze znanych na rynku DiscoveryKitów dla starszych rodzin

O autorze