Freescale Semiconductor MPL115: cyfrowy barometr MEMS

Tab. 1. Elementy tworzące wynik końcowy obliczeń i ich lokalizacja w rejestrach układu MPL115A2

Oznaczenie Liczba bitów Liczba bajtów Adres rejestru MPL115A2
Padc (ciśnienie) 10 2 0x00
Tadc (temperatura) 10 2 0x02
a0 (pressure offset coefficient) 16 2 0x04
b1 (pressure sensitivity coefficient) 16 2 0x04
b2 (temperature offset coefficient) 16 2 0x08
c12 (temperature sensitivity coefficient) 14 2 0x0A
c11 (pressure linearity coefficient) 11 2 0x0C
c22 (temperature offset coefficient) 11 2 0x0E

 

Fot. 5. Wygląd zestawu ewaluacyjnego STM32Butterfly2

Fot. 5. Wygląd zestawu ewaluacyjnego STM32Butterfly2

 

 

Do testowania barometru MPL115A2 przygotowano oprogramowanie, którego działanie zweryfikowano na zestawie STM32Butterfly2 (fotografia 5), do którego dołączono moduł z diodami LED o nazwie KAmodLED8 (fotografia 6), pełniącego funkcję wskaźnika zmierzonej wartości ciśnienia.

 

Fot. 6. Wygląd modułu KAmodLED8

Fot. 6. Wygląd modułu KAmodLED8

 

 

Złącza modułów należy połączyć ze sobą (na przykład za pomocą przewodów CAB_A) zgodnie z zestawieniami zawartymi w tabelach 2 i 3.

 

Tab. 2. Podłączenie modułu KAmodLED8 do STM32Butterfly2

STM32Butterfly2 KAmodLED8
PC4 D0
PC5 D1
PC6 D2
PC7 D3
PC8 D4
PC9 D5
PC10 D6
PC11 D7
+ +5V
GND GND

 

Tab. 3. Podłączenie KAmodBAR-I2C do płytki zestawu STM32Butterfly2

STM32Butterfly KAmodBAR
PE7 Con1-3 (SDA)
PE6 Con1-2 (SCL)
+ +V
GND GND

 

Wyprowadzenia RST i SHDN modułu z układem MPL115A2 (lub KAmodBAR-I2C) mogą pozostać nie podłączone, gdyż na płytce zestawu zamontowano rezystory podciągające.
Po połączeniu elementów zestawu mikrokontroler w STM32Butterfly2 należy zaprogramować plikiem HEX (dostępnym do pobrania poniżej), w którym znajduje się oprogramowanie demonstracyjne „zamieniające” zestaw „motylowy” w cyfrowy barometr.
Oprogramowanie demonstracyjne działa w nieskończonej pętli. Komunikacja z MPL115A2 odbywa się poprzez magistralę I2C. Każdy układ MPL115A2 będzie odpowiadał na 7-bitowy adres 0x60 (1100000b). Jak zwykle w przypadku magistrali I2C najmłodszy 8 bit dodawany do adresu określa kierunek transmisji: do lub z układu.

Do pobrania

O autorze