STM32Butterfly2: obsługa zewnętrznego RTC z I2C

  

 

W części realizowanych projektów wymagane jest znanie aktualnej daty i czasu. Zadanie to można zrealizować na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest użycie standardowych liczników mikrokontrolera. Główną wadą tego rozwiązania jest konieczność pracy mikrokontrolera przez cały czas. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie liczników dedykowanych do obliczania aktualnego czasu i daty, niestety nie wszystkie produkowane mikrokontrolery posiadają taki licznik. Należy tu wspomnieć, iż takie układy, wyposażone w dedykowane liczniki, posiadają także system podtrzymania działania licznika RTC. Mikrokontrolery rodziny STM32 są wyposażone w układ RTC, jednak w poniższym projekcie zostanie przedstawiona trzecia metoda. Polega ona na użyciu dodatkowego układu RTC, w naszym przypadku będzie to układ M41T56C64. Atutem jego jest wbudowany w niewielką obudowę rezonator kwarcowy oraz układ pamięci NVRAM i EEPROM.

 

Fot. 1. Wygląd modułu KAmodRTC

Fot. 1. Wygląd modułu KAmodRTC

  

Działanie programu polega na zapisaniu ustalonej w programie daty i czasu do układu RTC, a następnie cyklicznemu odczytywaniu tych danych i prezentacji na wyświetlaczu. Do działania wymagane jest podłączenie dodatkowych modułów: KAmodRTC (fotografia 1, schemat pokazano na rysunku 2) i KAmodLCD1 zgodnie z rysunkiem 3, połączenie z modułem RTC można dokonać przy użyciu przewodu CAB_HU04-30. Przedstawiona aplikacja została przygotowana dla płytki STM32Butterfly2.

 

Rys. 2. Schemat elektryczny modułu KAmodRTC

Rys. 2. Schemat elektryczny modułu KAmodRTC

 

 

Rys. 3. Schemat połączeń pomiędzy STM32Butterfly2 i modułami dodatkowymi

Rys. 3. Schemat połączeń pomiędzy STM32Butterfly2 i modułami dodatkowymi

 

 

Do pobrania

O autorze