STM32Butterfly2: obsługa kart SD w trybie SPI

Nieodłącznym elementem wielu aplikacji jest gromadzenie danych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie karty pamięci. W niniejszym projekcie pokazujemy jak za pomocą mikrokontrolera STM32 (płytka STM32Butterfly), przy użyciu magistrali SPI uzyskać dostęp do karty SD (płytka KAmodMMC) oraz przedstawić na wyświetlaczu LCD (płytka KAmodLCD1) informacje o rodzaju karty i typie partycji.

STM32Butterfly2: obsługa portów GPIO w STM32

Pierwszymi aplikacjami jakie tworzy osoba ucząca się programowania na komputerze PC zwykle są programy typu „Hello World”, w przypadku programów tworzonych dla mikrokontrolerów istnieje podobny rodzaj aplikacji, tworzonych jako te pierwsze. Są to proste programy służące do sterowania diodami LED.

STM32Butterfly2: obsługa LCD z telefonu Nokia 6100/6610

Każdy tworzony projekt wymaga interfejsu, który przedstawia aktualny stan urządzenia użytkownikowi. W niektórych urządzeniach do tego celu wystarczą diody LED lub wyświetlacze LED, natomiast w bardziej wymagających aplikacjach stosowane są różnego rodzaju wyświetlacze, które umożliwiają prezentację dużej liczby informacji. Do niedawna w aplikacjach tworzonych w domowym zaciszu przeważały głównie alfanumeryczne wyświetlacze LCD oraz czasem występujące  monochromatyczne wyświetlacze graficzne. Sytuacja ta jednak się zmieniła, aktualnie prym wiodą różnego rodzaju rozbudowane wyświetlacze kolorowe.

STM32Butterfly2: obsługa cyfrowego termometru MCP9801

Wśród realizowanych projektów zdarzają się takie, które wymagają pomiaru temperatury. Układy do pomiaru temperatury można podzielić na dwie grupy: czujniki analogowe oraz czujniki cyfrowe. W przypadku tych pierwszych pomiar sprowadza się do odczytu wartości napięci na wyjściu czujnika przez przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera oraz przekształcenie uzyskanej wartości do postaci, która prezentować będzie temperaturę otoczenia. Natomiast czujniki cyfrowe posiadają tą zaletę, iż same realizują proces konwersji wartości temperatury do postaci cyfrowej, która jest przesyłana przez magistralę do mikrokontrolera (np. SPI, I2C).

STM32Butterfly2 i akcelerometr LIS35D

W ostatnim czasie bardzo dużą popularność zdobyły układy MEMS. Szczególnie widoczne są one w postaci akcelerometrów montowanych w telefonach komórkowych, umożliwiając automatyczną zmianę orientacji, obrazu i wykrywanie gestów w sterowaniu aplikacjami. Układy te można także zastosować we własnych aplikacjach.

STM32Butterfly2: sterowanie LED RGB za pomocą wyspecjalizowanego sterownika PCA9633

W dużej liczbie realizowanych projektów niezbędne jest zapewnienie komunikacji z elementami zewnętrznymi, w tym celu stosowane są różne standardy. Poniższy projekt przedstawia użycie jednego ze stosowanych standardów w komunikacji – magistrali I2C. Do tego celu wykorzystano moduł KAmodRGB, którego sercem jest czterokanałowy sterownik diod LED firmy NXP – PCA9633.

STM32Butterfly2: obsługa wyświetlacza z Nokii 3310

Nieodłącznym elementem większości typowych projektów jest prezentacja danych użytkownikowi. Stosować do tego celu można diody LED, wyświetlacze segmentowe i różnego rodzaju wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Poniższy projekt przedstawia obsługę wyświetlacza ciekłokrystalicznego bazującego na sterowniku PCD8544 (lub zgodnego), montowanego w telefonach Nokia 3310. Ze względu na łatwość obsługi zyskał on dużą popularność wśród elektroników w realizowanych przez nich projektach.